Sessió formativa sobre legislació e estrangeria

SESSIÓ FORMATIVA SOBRE LEGISLACIÓ EN ESTRANGERIA


Formadora

Wendy Armengol (Agent d’acollida  del Consell Comarcal del Maresme)


Objectius

Potenciar l’autonomia de les persones estrangeres (oberta a homes i dones)Facilitar la seva incorporació al món laboral


Continguts

Marc normatiu competencialDocumentació i tràmits associats als procedimentsRecursos d’assessorament jurídic gratuït presents a la comarcaEn cas que des del CCM prestem el Servei d’Acollida Itinerant, aprofitem la sessió per explicar el seu funcionament


Metodologia

Document de presentació en format de power point


Durada

2 hora


Cost

Assumit per l’entitat en funció dels recursos disponibles