Signat el conveni entre l’Ajuntament d’Argentona i La Caixa per a la dotació econòmica del Premi Burriac 2003

El passat 30 d’abril, en el Saló de Pedra, es va signar el Conveni de col·laboració entre la Caixa d´Estalvis i Pensions “La Caixa” i l´Ajuntament d´Argentona per a la dotació econòmica del Premi Burriac 2003.


Van signar per part de l´ajuntament, l´alcalde Antoni Soy Casals, i per part de “La Caixa” la directora Ma. Dolors Garcia Pilan.

En aquest acte, la directora de “La Caixa” va lliurar un xec per import de 2.000 euros, import que serà lliurat a la persona guanyadora del premi, una vegada escollit.

Aquest conveni també inclou el compromís de 1.000 euros més per a l´any 2004 per a la publicació de l´obra premiada.