L´Ajuntament de Mataró renova l´enllumenat d´un tram del Camí Ral

El Departament de Serveis Municipals i Manteniment de l´Ajuntament inicia aquesta setmana la reforma de l´enllumenat públic d´un tram del Camí Ral, entre la Porta Laietana i la ronda President Macià.


La instal.lació de l´enllumenat públic la porta a terme l´empresa SECE SA amb un pressupost de 45.344,46 euros i està previst que tinguin una durada aproximada de dos mesos.

Descripció de la instal.lació

Al Camí Ral s´instal.laran bàculs de 9 m d´altura i 2 m de braç, equipats amb una llumenera de 150 W a l´extrem i una altra de 70 W muntada a 5 m del terra. Aquest enllumenat permetrà eliminar els punts de llum actuals situats a la vorera del costat muntanya.

Quant a l´encreuament del Camí Ral i la ronda President Macià s´hi col·locaran dos bàculs de 10 m d´altura i 2 m de braç amb làmpades de 250 W.

En total s´instal.laran 16 bàculs i 30 lluminàries.

Pel que fa al quadre elèctric s´aprofitarà l´actual que està situat a la cantonada entre el Camí Ral i la ronda President Macià, tot i que es modificarà la intal.lació amb interruptors diferencials i magnetotèrmics per als dos nous circuits. Aquesta nova xarxa elèctrica anirà soterrada.

Com a mesures de protecció es prenen totes aquelles que indica la normativa contra contactes elèctrics directes i indirectes i contra sobrecàrregues i curtcircuïts.