Signatura d’un conveni de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat pública i policia a Dosrius

L´Ajuntament de Dosrius i el Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya han signat, amb data d´avui, un conveni de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat pública i policia.


Amb la signatura d´aquest conveni, la voluntat d´ambdues parts és la d´aconseguir la màxima coordinació, cooperació i col·laboració en l´execució de les funcions encomanades als cossos policials que depenen de totes dues administracions, amb la finalitat que imperi la seguretat global, l´actuació en benefici del ciutadà, la lleialtat institucional mitjançant la col·laboració i cooperació recíproca, l´eficàcia com a objectiu i el compromís comú d´implementar millores continuades, operativament i racionalment viables.

Estem convençuts que amb la signatura d´aquest conveni es fa un gran pas endavant en matèria de seguretat al municipi de Dosrius, cosa que afavorirà tots els veïns i veïnes, que podran gaudir de més seguretat pública, això vol dir tranquil·litat.

Josep Jo i Munné
Alcalde
Dosrius, 6 de maig de 2003