Situació laboral de les activitats turístiques al Maresme. Any 2019

La rellevància del sector turístic al Maresme és inqüestionable en generació de llocs de treball, principalment als municipis del nord de la comarca.

L’Observatori de Desenvolupament Local analitza el comportament laboral de les activitats turístiques al llarg de 2019. El dinamisme en la contractació és elevadíssim, però un any més es constata l’elevat grau d’estacionalitat.

INFORME: Situació laboral de les activitats turístiques al Maresme. Anualitat 2019