Situació laboral de les persones joves a Catalunya

Ja està disponible l’informe trimestral de l’Observatori Català de la Joventut sobre la Situació laboral de les persones joves a Catalunya, elaborat amb les dades del 4rt trimestre de 2014 de l’Enquesta de població activa (EPA).
L’informe fa referència a la població jove de 16 a 29 anys i es basa en dades generades per l’Idescat a petició de l’OCJ. La informació disponible en aquest document és, doncs, inèdita i ofereix una visió sobre la situació laboral del conjunt de la població jove.

Consulteu-lo aquí: