Subvencions per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya per a l’any 2021 (ref. BDNS 552458).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 14/2021Data: 16 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya per a l’any 2021 (ref. BDNS 552458).
DOGC: : 8365- 15/03/2021
Resolució:
CLT/684/2021, de 5 de març
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base específica 2 punt 2)
… les corporacions locals o els ens que en depenen, les universitats
catalanes, les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya….
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 16/03/2021 al 12/04/2021
Objecte: Aquestes bases tenen com a objecte contribuir al finançament d’activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

El projecte d’activitats pot incloure actuacions d’acord amb la tipologia següent:
a) Les activitats d’identificació, captació, assessorament i coordinació d’iniciatives i projectes d’interès etnològic, tant en l’àmbit territorial català com en l’àmbit temàtic específic de l’entitat.
b) Les activitats que estimulen i potencien la recerca etnològica a Catalunya o dins l’àmbit temàtic específic de l’entitat.
c) Les activitats i projectes que fomentin el treball en xarxa comú.
d) Les activitats de difusió del patrimoni etnològic….

Despeses subvencionables (vegeu la base específica 2 punt 5)
…. Per a la resta de beneficiaris, només es considera subvencionable fins a un 10% del cost total del projecte, d’acord amb la base general 6.5.
S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte, d’acord amb la base general 6.3.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15