Subvencions per a la producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l’any 2021 (ref. BDNS 552456).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 13/2021Data: 16 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a la producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l’any 2021 (ref. BDNS 552456).
DOGC: : 8365- 15/03/2021
Resolució:
CLT/686/2021, de 5 de març
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base específica 4 punt 2)
… les corporacions locals o ens que en depenen, les fundacions, les
Associacions…
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base específica 4 punt 6)

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 16/03/2021 al 12/04/2021
Objecte: L’objecte d’aquestes bases és donar suport a la producció de nous espectacles d’arrel tradicional i a l’organització d’exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i aranesa.

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:
a) La producció d’espectacles inèdits d’arrel tradicional.
b) La producció d’exposicions, físiques o de caràcter virtual, de temàtica vinculada o relacionada amb els diferents aspectes de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa.

Despeses subvencionables (vegeu de la Base específica 4 punt 5)
a) Pel que fa a la producció d’espectacles
L’obra (guió, adaptació, etc.).
La música (composició, arranjament, enregistrament de banda sonora, etc.).
La direcció.
La coreografia.
L’escenografia.
El disseny tècnic (llum, so, gràfic).
La compra, la confecció o el lloguer de vestuari directament relacionat amb l’espectacle objecte de subvenció.
La producció de material sonor i audiovisual, sempre que sigui necessari per al procés creatiu de l’espectacle.
b) Pel que fa a la producció d’exposicions
El comissariat.
El projecte de l’exposició.
L’elaboració dels textos de l’exposició.
El disseny i la construcció dels elements expositius.
La producció i digitalització de materials sonors i audiovisuals que formin part de l’exposició.
La realització del catàleg.
Les activitats complementàries a l’activitat principal com tallers, xerrades, conferències, etc., que tinguin per objecte la dinamització de l’exposició, incloses les de difusió i la comunicació.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15