Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals (ref. BDNS 577048).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 39/2021Data: 23 d’agost de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals (ref. BDNS 577048).
DOGC: : 8469- 30/07/2021
Resolució:
ACC/2408/2021, de 26 de juliol

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base reguladora 2)

Els ens locals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions, entre altres)…

Comerços, serveis i indústries productores de residus comercials i assimilables a municipals, és a dir, les entitats jurídiques públiques i privades …
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació (vegeu de la Base reguladora 8 i 9)

Informació:
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
Àrea de Control i Sòls Contaminants
Dr. Roux, 80,
08017 Barcelona
Tel. 93 567 33 00

Període presentació de sol·licituds:


15 de novembre de 2021
Objecte:el foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions dels residus municipals, des d’una perspectiva de l’economia circular, per contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

De manera específica, es financen les següents actuacions, que fan referència als següents projectes de residus municipals i assimilables:

1) Recollida selectiva de bioresidus (fracció orgànica i fracció vegetal).
2) Projectes d’autocompostatge.
3) Recollida selectiva de residus tèxtils.
4) Recollida selectiva d’olis vegetals usats.

Queden excloses les actuacions objecte d’altres convocatòries de subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya i les actuacions sobre fraccions dels residus pels quals estigui vigent una normativa de responsabilitat ampliada del productor.


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15