Subvencions per al finançament de les inversions o despeses realitzades per a l’execució d’actuacions de protecció davant d’avingudes que beneficiïn una zona urbana, d’actuacions de conservació i manteniment de lleres en trams urbans i d’actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans (ref. BDNS 577382).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 40/2021Data: 24 d’agost de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 566724).
DOGC: : 8469- 30/07/2021
Resolució:
ACC/2487/2021, de 27 de juliol

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
WEB
Entitats beneficiàries: (vegeu de la Base reguladora 3)
Les entitats locals o agrupacions d’ens locals
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació (vegeu de la Base reguladora 4)

Informació:
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00

Període presentació de sol·licituds:


de l’1 de setembre de 2021 al 15 de setembre de 2021, ambdós inclosos.
Objecte:les inversions o despeses realitzades per les entitats locals o agrupacions d’ens locals derivades d’actuacions de protecció davant d’avingudes que beneficiïn una zona urbana i que permetin:

a) La protecció de zones urbanes.
b) La protecció d’infraestructures de serveis ja existents.
c) La protecció d’infraestructures de comunicació ja existents.
d) La protecció del patrimoni històric o cultural.

(vegeu la Base reguladora 1 i 2)


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15