Subvencions per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris per a l’any 2021 (ref. BDNS 552863).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 15/2021Data: 24 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris per a l’any 2021 (ref. BDNS 552863).
DOGC : 8366- 16/03/2021
Resolució:
CLT/704/2021, de 10 de març
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu la Base específica 2)
a) els ens locals o les entitats que en depenen; …
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT.
(més documentació – vegeu la Base general 8 i 12.5)


Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 17/03/2021 al 29/10/2021
Objecte: La finalitat d’aquesta línia de subvencions és afavorir el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris d’obres que tinguin versió, ja sigui l’original o traduïda, en llengua catalana o occitana mitjançant la seva presència en les trobades dels clubs de lectura dins els territoris del domini lingüístic.
S’entén per club de lectura el grup de persones que es reuneixen regularment per compartir i comentar la lectura d’una obra determinada.

Requisits, condicions i incompatibilitats (vegeu la Base específica 2)
Per poder optar a aquestes subvencions s’han de complir, a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, els següents:

a) Els sol·licitants han de tenir una programació regular de clubs de lectura en el seu espai cultural (biblioteca, equipament cultural, establiment privat, etc.). En el cas d’empreses, han de tenir la programació esmentada en una llibreria.
b) La versió de l’obra que es comenti a la sessió del club de lectura ha de ser en llengua catalana o occitana, independentment que la versió original sigui en aquestes llengües o en unes altres.
c) Les sessions han de ser públiques i gratuïtes.
d) L’activitat s’ha de dur a terme durant l’any natural de concessió de la subvenció.

Despesa subvencionable
Se subvencionen les despeses corresponents al servei que presta la persona autora, traductora o il·lustradora per participar en una sessió del club de lectura.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15