Tèxtil-Confecció

 


El subsector del Tèxtil-Confecció va generar un total de 2.905 contractes l´any 2016, el 2,80% del total de contractes generats a al comarca. El nombre de contractes doncs, va baixar en relació al 2015 (-2,38%). El 34,08% dels contractes van ser indefinits, la qual cosa va representar el 6,35% de la contractació indefinida total.

La major rellevància en el subsector Tèxtil-Confecció recau en l’activitat de la Confecció de peces de vestir en tant que va generar més de dos terços de la contractació del sector. A més, va concentrar el 72,53% de la contractació indefinida del subsector amb un índex de contractació indefinida del 36,80%, el més elevat de les tres activitats que conformen el subsector.


El ventall d’ocupacions que s’han contractat en aquest subsector és molt ampli, de 106 ocupacions primàries.


L’ocupació dels Operadors de màquines de cosir i brodar va ser la que més contractes va concentrar amb 467, amb un 31,7% de contractes indefinits. El segon lloc l’ocupà la dels Cosidors a mà, brodadors i similars amb 377 contractes un 34,7% dels quals indefinits i en tercer lloc la del Peons de les indústries manufactureres amb 302 contractes, un 29,8% dels quals indefinits. En aquest cas doncs, la contractació indefinida té, en general, un major pes del que hem vist en d’altres subsectors. De fet, més d’un terç dels contractes generats van ser indefinits.


D’entre les ocupacions amb més de 10 contractes al llarg de l’any, aquella que presentava un major pes de la contractació indefinida va ser la dels empleats de comptabilitat amb un 69,2%. Va ser del 66,7% en els casos dels dissenyadors gràfics i multimèdia, promotors de venda i els agents i representants comercials.


Altres ocupacions en què el pes dels contractes indefinits va superar el 50% van ser en els operadors de màquines de preparar fibres, filar i debanar (65,2%), supervisors d’altres indústries manufactureres (59,3%) i en el de sastres, modistes, pelleters i barreters (56,4%).