Tot a punt per a l’inici del curs escolar 2004-2005

A moltes llars maresmenques, les  bates, les motxilles i els llibres ja són a punt per a l´inici del curs escolar. Pel que fal al Consell Comarcal, que té competències en matèria de transport escolar, menjador escolar i atorgament de beques i ajuts socioeconòmics, tot està preparat perquè el curs comenci amb normalitat. El Conseller Delegat de Serveis Personals del CCM, Xavier Serra, ha informat de les novetats que en aquestes matèries s’han introduït per al curs escolar 2004-2005.


690.000 euros per a beques
Les beques i ajuts socioeconòmics (ajuts individuals de menjador per necessitats socieconòmiques i/o geogràfiques) que concedeix el Consell Comarcal han experimentat un substancial augment. Concretament, es destinaran 690.000€ mentre que el curs passat aquesta partida era de 552.000€. Aquest increment econòmic es calcula que podrà permetre concedir 300 ajuts més que al curs 2003-2004. Durant el període de sol.licitud, el Consell Comarcal va rebre un total de 1.612 peticions que a hores d’ara estan en procés de validació per comprovar que realment compleixen els requisits exigits. Es preveu que es podran atorgar 1.500 beques tot deixant una reserva econòmica del 7% per atendre les peticions que puguin arribar de alumnes que s’incorporin a centres docents de la comarca a mitjans de curs.

22 menjadors escolars
800 estudiants d’ESO i 700 de primària dinaran en menjadors gestionats pel Consell Comarcal. El CCM té delegada la competència de tots els menjadors de secundària (10) i de 12 centres docents de primària. En aquests centres docents, un total 90 monitors i monitores vetllaran pels nens durant les hores de menjador i de lleure del migdia.

En els menjadors gestionats pel CCM se serviran menús que atenguin la diversitat, tot respectant les situacions personals dels comensals en funció de prescripcions mèdiques o costums religiosos. A més a més, s’ha establert que un cop al mes es faran menús propis de diversos països. El preu dels menús, establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, s’ha incrementat en 15 cèntims, passant dels 4.50€ del curs passat als 4.65€ per a aquest curs 2004-2005.

2.600 alumnes utilitzaran el transport escolar
El Consell Comarcal del Maresme gestiona el transport escolar col·lectiu que donarà servei a 38 centres de la comarca i que utilitzaran un total de 2.600 alumnes. D’aquests, 1.200 són de primària, 1.100 de secudària i 300 d’educació especial. 70 monitors i monitores acompanyaran els nens i nenes durant el recorregut.

Aquest curs, la demanda de transport obligatori, que és aquell que trasllada alumnes d’un municipi a un altre, quedarà coberta al 100%. Pel que fa al transport no obligatori (el que es porta a terme dins d’un mateix municipi per a estudiants que viuen lluny del centre docent) s’ha incrementat el nombre de rutes, però la disponibilitat de recursos no permet cobrir la totalitat de la demanda.

En quant al transport especial el Consell Comarcal ha desdoblat les rutes del Maresme Nord i Maresme Sud per tal d’escurçar els recorreguts i millorar la qualitat dels viatges.


Segons ha dit Xavier Serra, el Consell Comarcal ha fet una clara aposta per la millora de la qualitat dels serveis que presta. És per això que durant aquest curs es posa en marxa un servei que farà un seguiment de la qualitat dels serveis complementaris a l’educació que ofereix el CCM. D’aquesta manera es podran detectar les possibles disfuncions i posar les mesures adients per solucionar-les.