Un miler de maresmencs abandonen la llista de l’atur

 

Important reducció de l’atur al Maresme durant el mes de juny. 1.017 maresmencs i maresmenques han abandonat la llista de demandants de feina a les oficines d’ocupació. Aquesta xifra representa un descens del 3,88% respecte al mes anterior i d’un 12,68% en comparació amb el mateix període de 2016. Encara hi ha però, 25.202 persones registrades com a aturades.

La reducció de l’atur registrat durant el mes de juny, segons l’anàlisi fer per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, ha estat generalitzada en tots els sectors econòmics i tots els grups d’edat. També s’ha estés per la majoria dels municipis. Només hi ha 3 que han comptabilitzar un lleuger increment en la desocupació. Es tracta de Montgat, amb 2 persones més a l’atur; i Òrrius i Sant Vicenç de Montalt que han sumat, cadascun d’ells, 1 persona sense feina. Arenys de Mar, per la seva banda, no ha registrat cap variació. 

L’anàlisi pormenoritzat per sectors econòmics indica que el sector serveis, el que aplega el major nombre de persones sense feina (el 66,3% del total) és el que percentualment ha tingut un descens més destacat (el 4,58%). Segueix el col·lectiu SOA, que engloba les persones sense ocupació anterior, amb una baixada del 4,06%; l’agricultura amb una disminució del 3,02%; la indústria amb un descens del 2,57% i, finalment, la construcció que ha registrat una baixada intermensual de l’1,14%.

Quant als grups d’edat, són els més joves els que, percentualment, han experimentat reduccions més importants. Del 9,69% entre els joves de 16 a 24 anys i del 6,37% en la franja compresa entre els 25 i els 34 anys. El col·lectiu d’entre 35 i 44 anys ha tingut una disminució del 4,43%; el de 45 a 54 anys comptabilitza una baixada del 3,94% i en el cas de les persones compreses entre els 55 i 64 anys el descens de l’atur ha estat de l’1,37%.

Feminització de l’atur al Maresme

Segons l’informe de l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, l’atur a la comarca s’està feminitzant cada vegada més. Els primers anys de la crisi econòmica, l’atur femení va anar creixent fins superar el masculí. Actualment, de les 25.202 persones inscrites com a demandants de feina, 14.370 són dones, el 57% del total. El pes del col·lectiu femení dins el conjunt de persones sense feina al Maresme ha crescut, en els 6 primers mesos de l’any, 3 punts.  

Les estadístiques posen de relleu que, si bé la recuperació de l’ocupació és general en ambdós sexes, va a un ritme més lent entre les dones. El mes de juny ha reforçat la tendència detectada els darrers mesos de manera que mentre el descens de l’atur entre els homes ha estat del 5,18%, el percentatge es redueix al 2,87% entre les dones. Aquestes distàncies també són evidents en la comparativa interanual. La reducció percentual de la desocupació en el col·lectiu masculí és del 16,37% i del 9,69 en el femení.