Un programa informàtic intern de l´Ajuntament de Mataró permet coordinar i gestionar totes les incidències que es fan a la via pública

L´Ajuntament de Mataró ha posat en marxa un programa informàtic anomenat Laia que té com a finalitat millorar la coordinació i la gestió interna de les actuacions a la via pública que demanen entitats públiques o privades amb l´objectiu que aquestes afectin el menys possible a la mobilitat de persones i vehicles a la ciutat.


Per a realitzar ocupacions de la via pública (obres, col·locació de bastides, festes al carrer…) els promotors han de demanar els corresponents permisos municipals, que sovint impliquen el vistiplau de diferents departaments de l´Ajuntament o que aquests estiguin almenys informats per poder planificar amb eficàcia que les incidències no afectin substancialment la mobilitat a la ciutat. Els serveis municipals tenen classificat un llistat amb més de 40 incidències diferents, moltes de les quals exigeixen un tractament administratiu específic, fet que evidencia la dificultat de la gestió municipal.

El programa Laia és, en definitiva, una eina informàtica al servei de l´administració local que pretén millorar la qualitat de la gestió de les incidències al carrer.

Sol·licitar els permisos a través del 010 i del web

Fins ara, els interessats s´adreçaven personalment a l´Oficina d´Atenció Ciutadana o al Servei de Mobilitat per demanar els permisos i des d´aquests serveis, un cop valorada la petició, se´ls comunicava més tard si se´ls concedia o no i se´ls donaven els arguments corresponents. Des d´ahir dilluns, és possible també sol·licitar els permisos a través del telèfon d´atenció ciutadana 010 o del web de l´Ajuntament (www.infomataro.net clicant sobre Tràmits /el carrer). Ara bé, l´Ajuntament dóna resposta a aquests dos nous tipus de sol·licituds per carta.

En aquests moments, ja treballen amb el programa Laia 18 serveis de l´Ajuntament, entre els quals destaquen els Departaments de Via Pública i de Serveis Municipals i Manteniment, a més de l´Oficina d´Atenció Ciutadana i el 010. L´eina permet als funcionaris saber en cada moment com està cada incidència: data i titular de la sol·licitud, detalls i condicionants de la concessió del permís, afectacions previstes als carrers, i fins i tot un plànol de la situació.

El futur: que l´usuari sigui el ciutadà

L´Ajuntament estudia en aquests moments si el programa Laia pot servir en un futur per a que els ciutadans i les empreses puguin tramitar tant la sol·licitud com la concessió dels permisos directament a través del web municipal. Per altra banda, el Laia podria també ser útil directament al ciutadà com a eina d´informació per a saber qualsevol cosa que impliqui l´ocupació de la via pública. Per poder fer això, el programa informàtic hauria d´estar gairebé íntegre al web, projecte que està en fase d´estudi.