Un treball de final de grau de la UPC analitza l’eficiència energètica del CCM

 

El president del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, ha rebut l’estudi de final de grau que l’estudiant de Ciències i Tecnologies de l’Edificació, Jesus Aguilar, ha realitzat sobre l’eficiència energètica de les instal·lacions del CCM. El treball analitza tant l’envolvent de l’edifici com les instal·lacions i energies i l’ús que s’en fa. 

L’estudi detalla pormenoritzadament les característiques de l’estructura de l’edici on s’ubiquen les oficines del Consell Comarcal i del Maresme Centre de Negocis i analitza la il·luminació, la climatització i els hàbits d’utilització energètica. Conclou que el CCM té un consum raonable d’energia, però millorable i detalla tot un seguit de propostes de millora amb el corresponent anàlisi de costos i beneficis.

Miquel Àngel Martínez ha agraït a l’estudiant el seu treball i s’ha compromés a estudiar les propostes de millora i aplicar-les en la mesura de les possibilitats de la institució.