Una festa medieval servirà de marc per a la celebració de la inauguració de la reforma de la Casa Gòtica (segle XVI) com a nova seu de l’Arxiu Històric Municipal d’Argentona “Jaume Clavell i Nogueras”

A l´acte hi assistiran la Sra. Carme Tort – Martorell, directora general d´Administració Local de la Generalitat de Catalunya; el Cap del Servei d´Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat, Sr. Francesc Olivé; el Cap de l´Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, Sr. Carles Vicente i estarà presidit per l´Alcalde d´Argentona, Sr. Antoni Soy Casals.


Aquest edifici del segle XVI, d´estil gòtic tardà, acollirà també les noves oficines del Museu del Càntir a la segona planta i serà la seu del Centre d´Estudis Argentonins Jaume Clavell. També disposa a la seva planta baixa d´un sala d´actes amb capacitat per unes quaranta persones i la possibilitat de fer-hi petites exposicions. L´arxiu històric (sala de consulta, dipòsit de documents i espai de treball de l´arxiver) estarà situat a la planta primera de l´edifici.

L´exposició “Els boters: un ofici artesà que s´ha perdut” serà la primera que es presentarà en la sala d´actes i exposicions del nou equipament, amb motiu de la seva inauguració. L´exposició ha estat preparada per Joan Oliveras, darrer boter d´Argentona i gran coneixedor d´aquest ofici, avui gairebé desaparegut.

L´edifici i la seva reforma
L´edifici de la Casa Gòtica va ser donat al poble d´Argentona pels fills de Joan Rectoret i Rigola (1895 – 1955) qui l´havia adquirit per salvar-lo del seu estat de ruïna i dedicar-lo a usos culturals. Joan Rectoret i Rigola va morir prematurament i els seus fills el van donar a l´Ajuntament, que el va rehabilitar al llarg dels anys 60 i primers 70. Finalment, l´any 1975 l´immoble va acollir el Museu del Cantir d´Argentona, fins que el 1997 es va tancar al públic en detectar-s´hi al·luminosi en bona part de l´edifici, degut a les bigues utilitzades en la rehabilitació dels anys 70.

El 1998 es va iniciar la redacció del projecte de rehabilitació amb la intenció de destinar la Casa Gòtica a seu definitiva de l´Arxiu Històric Municipal, mentre que el Museu del Cantir, l´any 2000, s´instal·lava en un altre edifici municipal de la Plaça de l´Església. El projecte de reforma i direcció d´obres es va encarregar a l´arquitecte Xavier Petit Vila.

El gener de l´any 2000 es van iniciar les obres de rehabilitació (primera fase), per un import de 40.738 euros (6.778.233 Pts.), a càrrec del mestre d´obres d´Argentona Francesc Alsina. El novembre de 2001 s´inicien les fases segona i tercera, per un import de 200.584 euros (33.374.432 Pts.), a càrrec de l´empresa Servicios y Obras Barcelona. Finalment, el 25 d´abril de 2003 es va iniciar la quarta fase, a càrrec de la mateixa empresa, per un import de 145.862 euros (24.269.395 Pts.) Cal afegir al cost de l´obra el de l´ascensor, (21.000) euros, el mobiliari d´oficina (11.920 euros) i la primera fase dels armaris compactes d´arxiu de documents (9.010 euros)

El cost total de la reforma, entre obra i equipaments, ha estat de 450.114 euros (74.892.668 Pts.), que ha estat finançada per l´Ajuntament d´Argentona, amb un ajut per part de la Generalitat de Catalunya (PUOSC 2001) de 75.126 euros (12.500.000 Pts.), per a les fases 2ª i 3ª de l´obra.

Antecedents i formació de l’arxiu
L’Ajuntament d’Argentona disposa d’un arxiu històric municipal des de finals dels anys cinquanta, en que es varen adquirir nombrosos pergamins, plànols antics, capbreus i altres documents dels segles XIII al XVIII, que fan referència a Argentona i altres poblacions de l’antiga baronia dels senyors del Castell de Burriac.

Progressivament, el fons de l’arxiu s’ha anat ampliant amb noves adquisicions i amb els documents que s’han traslladat des de l’arxiu administratiu municipal. Destaquem els fons de l´associació « Aixernador d´Argentona », que inclou una extensa hemeroteca i els fons del jutjat de Pau d´Argentona amb documentació a partir de finals del segle XIX. També cal destacar un important fons fotogràfic, amb més de 1.000 imatges antigues de la vila.

Durant els darrers anys han estat diversos els investigadors que han realitzat treballs en base als documents de l’Arxiu Històric d’Argentona, dels quals destaquem els de Montserrat Richou sobre l’època medieval, el de Ma. Josep Castillo sobre l’època moderna i el de Margarida Colomer sobre la Segona República i la Guerra Civil, tots ells publicats.

L´arxiu històric d´Argentona té, finalment, una seu definitiva construïda pensant amb les necessitats especifiques d´un equipament d´aquestes característiques, on els estudiosos que hi facin consultes tindran totes les eines al seu abast per treure el màxim profit de la seva consulta.

La correcta conservació i seguretat de la documentació de l´arxiu ha estat un tema prioritari en la concepció de l´edifici. L´accés al dipòsit de documents es fa amb un codi secret i clau, es disposa de detectors d´intrusisme, detectors de fum, vigilància i enregistrament per circuit tancat de televisió i altres mesures de seguretat d´alta tecnologia i eficàcia. A més, la documentació es conserva en armaris compactes, sistema que suposa una protecció suplementària contra el foc i la pols, alhora que permet aprofitar al màxim l´espai disponible.