Una nova instal·lació fotovoltaica a Vallveric produeix el 50% de l´energia que consumeix l´enllumenat públic de la zona

El muntatge l´ha fet PUMSA i està connectat a la xarxa de FECSA-ENDESA

Avui dilluns, 24 de febrer, l´alcalde, Manuel Mas, juntament amb el president de l´empresa municipal d´urbanisme PUMSA, Arcadi Vilert, i la regidora de Ciutat Sostenible, Montserrat López, han visitat una nova instal·lació fotovoltaica situada al parc de Vallveric.


La instal·lació consisteix en unes plaques solars fotovoltaiques col·locades sobre de tres pèrgoles que formen part del mobiliari urbà del parc de Vallveric. Les plaques, connectades a la xarxa de distribució d´energia elèctrica de l´empresa FECSA-ENDESA, produeixen el 50% de l´energia que consumeix l´enllumenat públic de la zona.

Aquesta iniciativa s´emmarca en els criteris de l´Agenda 21 Mataró en l´àmbit d´energies sostenibles i renovables.

L´objectiu és que aquesta nova instal·lació funcioni com una petita central de producció d´energia elèctrica que injectarà tot el corrent produït a la xarxa en baixa tensió de la companyia elèctrica FECSA-ENDESA. Està previst que la producció elèctrica anual sigui de 48.198 kWh.

Per encàrrec de PUMSA, l´empresa que ha portat a terme la instal·lació ha estat Teulades i Façanes Multifuncionals (TFM) amb un pressupost de 364.647,96 euros, subvencionat en un 35% per l´Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministeri de Ciència i Tecnologia i una petita part per l´Institut Català d´Energia (ICAEN). Les obres han durat quatre mesos i des d´aquest gener ja està en funcionament.

Com funciona?

Les tres pèrgoles tenen integrades en la part superior de la seva estructura metàl·lica plaques solars fotovoltaiques i un ondulador com a dispositiu electrònic per transformar el corrent continu produït per les cèl·lules fotovoltaiques en corrent altern.

La instal·lació està formada per tres pèrgoles de 14 m d´allargada i 8,5 m d´amplada distribuïdes per la zona, sobre les terrasses de sauló i que alhora fan ombra. En la part superior hi ha 117 mòduls fotovoltaics (FV) de 13,30×8,60 m.

Les pèrgoles, que són d´acer, tenen 4 tubs circulars que funcionen com a pilars i que estan fonamentats sobre una sabata aïllada de formigó armat

Per tal de protegir els mòduls fotovoltaics d´actes vandàlics s´han recobert amb una malla d´acer.

El corrent produït per les pèrgoles va a un generador, que té una potència de 42,12kWp, i després a l´ondulador i a partir d´aquest mitjançant la xarxa de distribució es transporta fins al punt de connexió amb la xarxa elèctrica en baixa tensió de FECSA-ENDESA.