Xarxa Infància, Adolescència i Família 
 
  
 
 

 
 
Protocol d’actuació clínicoassistencial de maltractaments aguts de la infància
 
Protocol marc d’actuacions en casos d’abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors. Document impulsat pel Síndic de Greuges de Catalunya.
 
Protocol bàsic d’actuacions en abusos sexuals i altres maltractaments a infants i adolescents a la demarcació de Girona
 
 
Esborrany de Protocol del Maresme per a la detecció de maltractaments i abusos sexuals
 
Demanda de servei. 1a sessió