120 milions d’euros per pacificar la N-II i millorar l’accessibilitat a la C-32

Avui s’ha celebrat al Consell Comarcal la reunió del Pacte per la Mobilitat Sostenible del Maresme en el decurs de la qual el secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín, ha informat que el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ja ha impulsat els projectes per a pacificar i millorar la integració urbana de l’N-II al Maresme i la millora de l’accessibilitat a la C-32 després de l’alliberament dels peatges. En total s’hi invertiran 120 milions d’euros.

El secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín, ha posat de relleu que “avui donem compte de l’actuació que està fent el Departament, fent una avaluació i compartint-la amb la comarca”, per a desenvolupar el Pacte per la Mobilitat, i amb la voluntat de la Generalitat “d’adaptar-la des del diàleg i consensuant al màxim les solucions, amb una visió de mobilitat global”. Gavín ha subratllat com les actuacions que s’esta desenvolupant, com la pacificació de l’N-II, les millores al transport públic, la implantació d’una via ciclista contínua a la comarca o la instal·lació de plaques fotovoltaiques als espais alliberats del peatge de la C-32 s’emmarquen en la política descarbonitzadora i de sostenibilitat del Departament.

El president del Consell Comarcal del Maresme, Damià del Clot, ha manifestat que és un clam del territori la millora de la mobilitat i que, a la vegada, és necessari que qualsevol projecte “sigui pactat amb els municipis ateses les diferents singularitats que conviuen al Maresme”.

En el marc de l’alliberament dels peatges de la C-32 nord –efectiu des de l’1 de setembre passat, el Departament està desenvolupant un pla per a pacificar l’N-II i reconfigurar la C-32. Les millores en aquestes dues vies suposaran una inversió de 120 MEUR i s’executaran a partir d’aquest any i fins al 2026. Així, Territori està treballant en un nou model de mobilitat a la comarca que, a més de convertir l’N-II en una via més local i integrada, millorarà la connectivitat i funcionalitat de la C-32 per a captar el trànsit de pas que utilitzava l’N-II i altres carreteres o vials urbans.

La reconfiguració viària del corredor de la C-32 i la pacificació de l’N-II és un projecte consensuat amb el territori a través del Pacte de Mobilitat del Maresme, subscrit amb el Consell Comarcal i amb la intervenció de diversos agents i municipis de la zona.

Així mateix, té en marxa els projectes per a la construcció de trams de carrils bici que, sumats als que ja estan en desenvolupament o en planificació per part dels municipis, configuraran una via per a ciclistes i vianants contínua a tot el corredor des de Montgat fins a Tordera.  

Pacificació de l’N-II

El programa d’actuacions, amb una inversió prevista de 60 MEUR, proposa una integració urbana de l’N-II amb la incorporació d’un carril bici segregat sobre la plataforma viària existent allà on sigui tècnicament possible i l’ampliació de voreres per a facilitar la mobilitat de vianants i d’espais de serveis. Al mateix temps, es reduirà el nombre de carrils de la calçada, es disminuirà la velocitat màxima permesa, es millorarà la connectivitat local i s’aplicaran mesures per afavorir la seguretat. A més, s’aposta per una major integració i accessibilitat del transport públic. Es garantirà la continuïtat de la via ciclista a la comarca principalment mitjançant l’N-II o els passeigs marítims.

Els projectes, que abasten una longitud de més de 40 quilòmetres, concretaran tècnicament les actuacions necessàries i la seva configuració. L’actuació s’ha dividit en 6 projectes: tres garantiran una via ciclista a l’Alt Mareme que doni continuïtat per la carretera als trams del passeig marítim i tres projectes més de pacificació de l’N-II segons trams.

 En concret, els projectes inclosos són:

·       Integració urbana de l’N-II al Baix Maresme, entre Montgat i Mataró

·       Pacificació de l’N-II i carril bici a Mataró

·       Pacificació de l’N-II al Mig i Alt Maresme

·       Carril bici Maresme. Mataró – Sant Andreu de Llavaneres

·       Carril bici Maresme. Sant Pol de Mar – Calella

·       Carril bici Maresme. Arenys de Mar i Canet – Sant Pol de Mar

Actualment, la redacció del projecte d’integració urbana de l’N-II al Baix Maresme ja està adjudicada i ja s’ha inicat la redacció dels tres trams de carrils bici al Maresme, que també incorporaran mesures de pacificacio de l’N-II.  La resta de treballs de redacció de projectes estan en licitació. Les obres d’algun d’aquests trams podrien començar a finals de 2023.

Una C-32 més accessible

La pacificació de l’N-II està estretament lligada a l’accessibilitat de la C-32; la millora de la seva connectivitat amb els diversos municipis ha de contribuir que el trànsit de pas que encara utilitza l’N-II es reencamini a l’autopista. Així, en paral·lel, el Departament té a licitació la redacció dels estudis informatius i dels primers projectes constructius per a la formació de nous enllaços de la C-32 al seu pas pel Maresme. El conjunt d’actuacions en enllaços comportarà una inversió estimada en 60 MEUR.  

Els estudis analitzen la construcció de sis nous enllaços: Alella-Masnou; Teià; Premià de Mar-Premià de Dalt, Cabrils-Vilassar del Mar; Canet i Calella i la compleció dels existents de Sant Andreu de Llavaneres i Pineda de Mar. També  el Departament ha iniciat la licitació del projecte constructiu de la connexió entre l’N-II, la C-32 i el polígon industrial Vall de Gata-Draper, al terme d’Arenys de Mar.

Canvis en la mobilitat al corredor

L’alliberament del peatge el passat setembre ha significat que al Baix Maresme la C-32 ha passat de canalitzar el 75% del trànsit al 82% i a l’Alt Maresme, del 33% del trànsit abans de l’alliberament del peatge al 50% del trànsit del corredor.

En contrast, la baixada del trànsit a l’N-II en benefici de l’autopista al Baix Maresme ha estat de l’entorn del 30%, percentatge que representa prop de 10.000 vehicles diaris. A l’Alt Maresme, hi ha situacions més variables i es registren descensos d’entre el 30% i el 50% de la intensitat de trànsit.