4 persones van perdre la vida al Maresme el 2022 a conseqüència d’un accident laboral

Les dades de sinistralitat laboral al Maresme indiquen que l’any passat va haver-hi un increment interanual del 2,16%, però no en totes les modalitats. Tal i com recull l’Observatori de desenvolupament local del Consell Comarcal, l’increment més accentuat es va registrar en els sinistres ocurreguts “in itinere”, seguits de la sinistralitat en jornada de treball que va obligar a la persona accidentada a cursar baixa laboral. En canvi, les dades mostren una reducció del nombre de sinistres d’accidents laborals sense baixa.

En total, l’any passat es van notificar 7.369 accidents relacionats amb la feina, el 91,2% dels quals es van produir en el decurs de la jornada laboral i el 8,8% restant va tenir lloc durant el trajecte d’anada/tornada de la persona al seu lloc de feina.

La majoria dels accidents van ser lleus, tant aquells amb baixa (99,45%) com aquells in itinere (99,22%). La pitjor dada de l’any però, són les 4 morts (3 en jornada laboral i 1 in itinere) que es van registrat l’any passat. Una xifra que duplica les dades de 2021.

Informe anual 2022 de sinistralitat laboral al Maresme