Acollida Immigració (Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d’Esquadra)

ACOLLIDA IMMIGRACIÓ (Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d’Esquadra) 


Formadora

Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d’Esquadra


Objectius

Prevenir situacions conflictivesFacilitar un millor coneixement dels recursos i de les situacions on intervenenApropar el cos policial a la ciutadaniaAtendre qüestions relacionades amb els continguts exposats


Continguts

1r Bloc – Presentació del Cos de Mossos d’Esquadra i de la resta de cossos policials del territori; drets i deures fonamentals; Obligacions que ens afecten com a persones; Responsabilitats penals; La identificació i les indentificacions policials2n Bloc – Les infraccions administratives i penals; Les drogues; Armes i objectes perillosos; Les baralles; Internet i xarxes socials


Metodologia

Explicació adaptada al nivell de les personesDocument de presentació en format de power point


Durada

 2 hores per bloc (es poden fer tots o aquells que interessin)


Cost

Assumit per l’entitat en funció dels recursos disponibles