Sessió informativa sobre l’homologació i convalidació d’estudis expedits o cursats a l’estranger

SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE L’HOMOLOGACIÓ I CONVALIDACIÓ D’ESTUDIS EXPEDITS O CURSATS A L’ESTRANGER


Formadora

Wendy Armengol (Agent d’acollida  del Consell Comarcal del Maresme)


Objectius

Potenciar l’autonomia de les persones estrangeres (oberta a homes i dones)Facilitar la seva incorporació al món laboral


Continguts

Diferència entre homologació i convalidació d’estudisProcediments a seguir per fer els tràmitsServeis de suport existents per a la realització dels tràmitsEn cas que des del CCM prestem el Servei d’Acollida Itinerant, aprofitem la sessió per explicar el seu funcionament


Metodologia

Document de presentació en format de power point


Durada

1 hora


Cost

Assumit per l’entitat en funció dels recursos disponibles