Ajut per a la publicació d’un opuscle de la Cova Sepulcral de la Costa de Can Martorell a Dosrius

El president de la Diputació de Barcelona ens ha comunicat, segons escrit registre d´entrada núm. 2196, de data 19.05.2003, la concessió d´una subvenció per import de 3.603,– euros, per a la publicació d´un opuscle titulat La costa de can Martorell: Un hipogeu de fa 4000 anys a Dosrius.


Aquesta ajuda ha estat una bona notícia i és molt benvinguda, ja que recentment ha sortit publicat l´estudi arqueològic d´aquesta cova, dins Laietania. Estudis d´arqueologia i d´història. “La Costa de can Martorell (Dosrius, El Maresme). Mort i violència en una comunicat del litoral català durant el tercer mil·leni aC”. Museu de Mataró, Laietania 14, 2003, que fou presentat a Dosrius, el passat 10 de maig.

Per tal de difondre aquest estudi i amb la finalitat de conèixer millor la història del nostre municipi, l´Ajuntament de Dosrius, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona “Xarxa de municipis”, ha publicat l´opuscle abans esmentat, que serà una eina important per a totes aquelles persones interessades en el nostre passat.

Aquest opuscle el podeu trobar a l´Ajuntament de Dosrius, que el facilita de manera gratuïta.

Pel que fa a l´estudi complert, publicat a Laietana, es pot adquirir a les llibreries de la comarca.


Josep Jo i Munné
Alcalde