Ajuts autonòmics per a empreses i persones autònomes afectades per la Covid-19

ACTUALITZACIÓ – 12 de juny de 2020

ORDRE EMC/78/2020, de 9 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19.-  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798596.pdf

RESOLUCIÓ EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 509828).-  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798446.pdf

RESOLUCIÓ TSF/1341/2020, d’11 de juny, per la qual s’aprova la convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics a professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya que preveu el capítol II del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social (ref. BDNS 510281).-  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8153/1798944.pdf

DECRET LLEI 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social.- https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796764.pdf


Mesures específiques del sector turístic https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/turisme/mesures-especifiques-del-sector/

Mesures bonificació de quotes a la Seguretat Social en els sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/comerc/mesures-bonificacio-de-quotes-a-la-seguretat-social-en-els-sectors-de-turisme-comerc-i-hostaleria-vinculats-a-lactivitat-turistica/

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/autonoms/prestacio-extraordinaria-per-a-subministraments-basics/

Ajuts departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/ajuts/

Subsidi extraordinari per artistes https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/cultura/subsidi-actors/

Subvenció per l’activitat cultural https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/cultura/subvencio-activitat-cultural/

Préstecs per a la liquiditat de les empreses culturals https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/cultura/prestecs-per-a-la-liquiditat-de-les-empreses-culturals/

Programa Acelera PYME (Crèdits ICO) https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/programa-acelera-pyme-credits-ico/

Avals ICO per a les empreses i autònoms https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/autonoms/avals-ico-per-a-les-empreses-i-autonoms/

Línia de crèdit per millorar la liquiditat de les empreses – ICO https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/comerc/linia-de-credit-per-millorar-la-liquiditat-de-les-empreses-ico/

Línia de crèdit per millorar la liquiditat de les empreses – ICF https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/comerc/linia-de-credit-per-millorar-la-liquiditat-de-les-empreses-icf/

Moratòria en el pagament de les cotitzacions d’empreses i autònoms. https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/autonoms/moratoria-en-el-pagament-de-les-cotitzacions-dempreses-i-autonoms/

Ajuts amb les despeses per cancel·lació d’esdeveniments internacionals https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/comerc/ajuts-amb-les-despeses-per-cancellacio-desdeveniments-internacionals-/

Prestació extraordinària per cessament d’activitat https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/autonoms/prestacio-extraordinaria-per-cessament-dactivitat/

Subsidi extraordinari per artistes d’espectacles públics https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/autonoms/subsidi-actors/

Ajuts a microempreses i autònoms per al manteniment dels llocs de treball https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/autonoms/ajuts-manteniment-llocs-de-treball/

Moratòria en el pagament d’hipoteques del negoci per a empreses i autònoms https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/autonoms/moratoria-en-el-pagament-dhipoteques-del-negoci-per-a-empreses-i-autonoms/

Suspensió del pagament de subministraments de llum i gas https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/autonoms/suspensio-del-pagament-de-subministraments-de-llum-i-gas/

Ajornament del cànon d’aigua https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/autonoms/ajornament-del-canon-daigua/

El Govern activa el Pla de xoc i reactivació del comerç postCOVID-19 – http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200507_govern_activa_postCOVID

Pla de xoc per a l’ocupació per la crisi sanitària de la Covid-19. – https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Pla-de-xoc-per-a-locupacio-per-la-crisi-sanitaria-de-la-Covid-19

Ajuts per al comerç, artesania i moda i la seva reactivació. https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/comerc/ajuts-per-a-pimes-del-comerc-artesania-i-moda/

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la Covid-19. http://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinaria-subministraments-basics-covid?category=

Ajuts per al foment de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries. http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-al-foment-de-la-concentracio-la-intercooperacio-i-la-modernitzacio-de-les-cooperatives-i-altres-entitats-associatives-agraries

Subvencions per a microempreses i professionals del sector turístic afectats per la COVID-19. http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-microempreses-i-professionals-del-sector-turistic-afectats-per-la-COVID-19

RESOLUCIÓ EMC/843/2020, de 13 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. – https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792090.pdf

ORDRE EMC/39/2020, de 13 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. – https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792088.pdf

RESOLUCIÓ EMC/830/2020, de 7 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d’emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d’Empresa i Coneixement. – https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791801.pdf

RESOLUCIÓ ARP/811/2020, de 2 d’abril, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries corresponents a 2020. – https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8106/1791700.pdf

ORDRE EMC/35/2020, d’1 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d’emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d’Empresa i Coneixement. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791471.pdf

Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus –https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/

Restriccions a les activitats laborals no essencials degut al COVID-19. Situació de permís retribuït recuperable. 6/4 https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/preguntes-sobre-les-restriccions-a-les-activitats-laborals-no-essencials-per-la-covid-19.-situacio-de-permis-retribuit-recuperable-/

L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a indústries, activitats econòmiques i usuàris ramaders del municipi. http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/

Suspensió temporal del pagament del transport públic. https://www.atm.cat/gestor/uploads/20200331_NdP_suspensio%20tarifes.pdf i https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/El-transport-public-es-gratuit-a-tot-Catalunya

L’Executiu activa una línia d’ajuts directes de dos milions d’euros per donar suport a microempreses i professionals del sector turístic afectats per la COVID-19. http://empresa.gencat.cat/ca/treb_actualitat/nota-premsa/?id=384289

Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19. https://confinapp.gencat.cat/#/

Expedients de regulació d’ocupació (ERO) https://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/expedients_regulacio_ocupacio/

DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19. https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dl/2020/03/27/10

Ajuts a l’activitat productiva i l’ocupació. https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Ajuts-a-lactivitat-productiva-i-locupacio