Normativa i Ajuts estatals per a empreses i persones autònomes afectades per la Covid-19

Resolució de 19 de maig de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’Acord de Consell de Ministres de 19 de maig de 2020, pel qual s’instrueix a l’Institut de Crèdit Oficial a posar en marxa el quart tram de la línia d’avals aprovada pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i s’estableix que seus beneficiaris siguin les petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per les conseqüències econòmiques de l’COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf

Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf

Ordre SND / 399/2020, de 9 de maig, per la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 de el Pla per a la transició cap a una nova normalitat. https://www.diba.cat/es/web/economieslocals

Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport a el sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-2019 https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf

Ordre SND / 388/2020, de 3 de maig, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l’obertura d’arxius, així com per a la pràctica de l’esport professional i federat. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf

Reial decret llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per fer front a l’COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf

Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

El Govern flexibilitza els ajornaments de les quotes de la Seguretat Social per a empreses i autònoms. http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3762

Ordre SND / 388/2020, de 3 de maig, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura a al públic de determinats comerços i serveis, i l’obertura d’arxius, així com per a la pràctica de l’esport professional i federat. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf

Ordre SND / 386/2020, de 3 de maig, per la qual es flexibilitzen determinades restriccions socials i es determinen les condicions de desenvolupament de la activitat de comerç minorista i de prestació de serveis, així com de les activitats d’hostaleria i restauració en els territoris menys afectats per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf

ORDRE ISM/371/2020, de 24 d’abril, per la qual es desenvolupa l’article 34 de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer enfront de l’COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf

Reial Decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

Reial Decret – llei 14/2020, de 14 de abril, d’ampliació de terminis per a presentar i ingressar autoliquidacions i declaracions tributàries. https://boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf

Reial decret llei 13/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’ocupació agrària. https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4332-consolidado.pdf

Segon tram de la Línia d’Avals, amb 20.000 milions d’euros destinats íntegrament a pimes i autònoms. https://boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf

El Govern espanyol completa la protecció i el suport a col·lectius vulnerables, empreses i autònoms amb més de 50 noves mesures. https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/paginas/2020/31032020_medidascovid.aspx

Subsidi extraordinari per a persones emprades de la llar https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-extraordinario-personas-empleadas-hogar.html

Subsidi excepcional fi contracte temporal https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-excepcional-fin-contrato-temporal.html

Reial Decret – llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

Ordre SND/307/2020, 30 de març, per la qual s’estableixen els criteris interpretatius per a l’aplicació de el Reial Decret – llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball. https://boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf

Reial Decret- llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf

Mesures laborals aprovades pel Consell de Ministres extraordinari. https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200327.aspx

Reial Decret – llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf

SEPE. Mesures Extraordinàries adoptades davant del COVID-19. http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html

Els autònoms obligats a tancar per l’estat d’alarma o amb una caiguda d’ingressos del 75% tenen ja dret a la prestació. https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2020/190320-covid-autonomos.aspx?gfe=1

El Govern espanyol mobilitzarà fins a 200.000 milions d’euros, gairebé un 20% de l’PIB, per afrontar l’impacte econòmic i social del coronavirus. https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/170320-pg-consejo.aspx

Reial Decret – llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

Reial Decret – llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic de l’COVID-19. https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3580-consolidado.pdf