Ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció en obres promogudes pels ens locals

Termini de presentació de sol·licituds: 21 de juny de 2011

Convocatòria d’ajuts de l’Agència Catalana de Residus (Departament de Territori i Sostenibilitat) per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció en obres promogudes pels ens locals de Catalunya