Audiollibre: Proclama de llums i ombres

El Consell Comarcal del Maresme va editar en versió auidollibre l’obra “Proclama de llums i ombres” en motiu del reconeixement que la seva autora, Carme Colomer i Planas, va rebre el 2020 per part de la Trobada d’escriptores del Maresme, aquí el podeu escoltar.

Carme Colomer i Planas

© Aquest document es circumscriu a la cessió de drets de reproducció per a un format d’àudio llibre, sense que impliqui cap altra cessió en cap format imprès, digital o audiovisual, conservant l’autora sempre la propietat intel·lectual de l’obra.