Augmenta la sinistralitat laboral durant el segon trimestre de l’any

 

S’ha trencat la tendència a la baixa i durant el segon trimestre de 2014 ha repuntat la sinistralitat laboral al Maresme. Segons l’informe que elabora l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, es van comunicar un total de 688 accidents en el lloc de treball, una xifra que representa un increment del 8,86% respecte al primer trimestre i del 0,15% fent la comparativa interanual. La dada positiva és que no es va registrar cap sinistre mortal i que només es van diagnosticar 2 ferits de pronòstic greu.

Per sectors econòmics, l’únic en el que es comptabilitza una reducció en la sinistralitat laboral és l’agricultura. La indústria, la construcció i els serveis han tingut creixements que oscil·len entre l’1,61% de la construcció i el 13,45% de la indústria.

A banda de les dades relatives, la fórmula que s’aplica per poder fer una comparativa territorial és l’anomenat Índex d’Incidència. Aquest valor s’obté de posar en relació el nombre d’accidents per cada 100.000 afiliats al Règim General de la Seguretat Social.

Aplicant aquesta fòrmula, l’Índex d’Incidència del Maresme és de 817,65 accidents laborals amb resultat de baixa per cada 100.000 afiliats, un valor superior al de la província (809,69 / 100.000), però inferior a la mitjana catalana (827,56  / 100.000). En la comparativa interanual, l’Índex d’çIncidència baixa en els tres àmbits territorials analitzats, si bé és a la comarca del Maresme on es detecta un descens més intens (2,79%).

Podeu ampliar aquesta informació consultant l’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme: