Calendari d’Activitats Formatives 2018 del Servei d’Emprenedoria

 

El Consell Comarcal del Maresme inicia aquest mes d’abril el seu calendari d’activitats formatives adreçades a empreses i emprenedors.

Durant tot l’any 2018, llevat dels mesos d’estiu, el Servei d’Emprenedoria, depenent de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, proposa un ventall de cursos, tallers i sessions formatives encaminades a proporcionar noves eines a les petites i mitjanes empreses i als autònoms i emprenedors, per tal que puguin gestionar diferents aspectes de l’activitat empresarial.

Les durades estan compreses entre la sessió de 3 hores i el conjunt de 5 sessions i 20 hores lectives, depenent del grau d’aprofundiment en la temàtica impartida. La majoria tenen lloc en horari de tarda, per facilitar la conciliació laboral. 

Tots ells pretenen identificar les possibles àrees de millora de les empreses dels participants, assimilar els propis recursos i aprendre a utilitzar diversos tipus d’eines i talents per desenvolupar o fer progressar els projectes empresarials. 

Alguns d’aquests cursos o sessions estan encaminats a donar noves dimensions empresarials, ja sigui per mitjà de l’apropament de l’empresa convencional i la social, o bé per la internacionalització del negoci i l’apertura a nous mercats. També es dona valor al coneixement de requisits legals i fiscals de la venda online, o a la utilització de noves tecnologies, com CRM o WordPress, per gestionar o impulsar l’empresa. Aprendre a fer comptes de resultats mensuals o protegir els actius intangibles, com ara patents, marques i dissenys, són també objectius d’alguns dels cursos proposats. 

I en aquest ventall de propostes de formació no podia faltar l’aprenentatge de tècniques comunicacionals, de connexió o de creativitat per millorar l’impacte i els beneficis de les empreses del Maresme. 

Alguns d’aquests tallers són de formació 100 % subvencionada per als participants. 

Calendari d’activitats formatives 2018