Un 2017 exitós per al Servei d’Emprenedoria

 


El passat any 2017 va resultar especialment productiu per al Servei d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme.

L’entitat, depenent de l’Àrea de Promoció Econòmica, i acreditada per la Xarxa Emprèn de la Generalitat de Catalunya, ofereix suport a emprenedors, empreses i autònoms per estructurar, impulsar i consolidar els seus projectes o per incrementar el volum i les oportunitats de negoci d’activitats ja establertes.

Una de les principals funcions del Servei consisteix en proporcionar als emprenedors una avaluació seriosa i professional sobre la viabilitat de la seva idea de negoci, i assessorament personalitzat per a l’elaboració del pla d’empresa. L’any 2017 es van atendre 369 persones i 181 empreses.

Els perfils dels emprenedors que van sol·licitar serveis d’informació són els següents:

  • Homes: 44 %
  • Dones: 56 %
  • Menys de 24 anys: 5 %
  • Entre 25 i 44 anys: 58 %
  • 45 anys o més: 37 %
  • Estudis: 86 % amb titulació secundaria superior o universitària.

El 69 % de les persones ateses va declarar que la principal motivació per iniciar un Pla d’Empresa era la necessitat de tenir un lloc de treball. El 16 % va atribuir la seva decisió a una oportunitat que els oferia en aquell moment el mercat. 

En una altra línia d’actuació, el Servei d’Emprenedoria ofereix informació i orientació sobre els diferents tràmits, serveis i recursos a disposició dels usuaris. Especialment els relacionats amb les tramitacions organitzatives inicials, assessorament i mediació per accedir a finançaments, ajudes i subvencions, i serveis i recursos de vivers d’empresa. També ofereix informació per a la capitalització de l’atur. L’any anterior es van realitzar 172 tramitacions a emprenedors i 22 a societats i es van constituir 64 noves empreses.

El sector en el que se’n van crear més va ser el de Serveis Personals, amb un 31 %, seguit del de Restauració, amb un 14 %. Els que van presentar menys incidència van ser el Turisme i l’Agricultura, ambdós amb un 5 %. Cal destacar que el 91 % d’aquestes noves societats són unipersonals.

Per optimitzar les oportunitats, l’Àrea de Promoció Econòmica ofereix formació en competències de gestió empresarial en forma de jornades, cursos, formació contínua o petites píndoles formatives. L’any passat van tenir lloc set accions formatives d’entre una i cinc sessions, i dues Setmanes d’Emprenedoria, al juny i al novembre. Pel que fa a les Accions de Sensibilització envers futurs emprenedors, s’han organitzat els Tallers per a joves estudiants que van reunir 2.766 alumnes de batxillerat i graus formatius; i el Fòrum Joves Emprenedors, que se celebra anualment el mes de febrer, el qual va reunir 772 alumnes provinents de 13 centres educatius de la comarca. D’altra banda, el projecte de formació Cultura Emprenedora a l’Escola (CUEME) s’ha desenvolupat com a programa pilot entre els 58 alumnes de 5è. de primària d’una escola de Sant Pol de Mar.