El nou mapa de les festes del Maresme incorpora opcions de transport públic i informació per gaudir-les d’una manera lliure i saludable

El Mapa de Festes del Maresme que ofereix l’Oficina Jove com a guia perquè el jovent de la comarca conegui tota l’oferta que té al seu abast s’ha renovat i ho ha fet -tant a nivell d’imatge com de continguts- sota la premissa que les fetes són per gaudir-les lliurament i d’una forma saludable.

Aquest és un recurs que forma part de la iniciativa El Maresme en Mapes, un recull d’informació temàtica geolocalitzada per facilitar l’accés del jovent a l’oferta formativa, ocupacional, serveis municipals…. que té al seu entorn.

El Mapa de Festes del Maresme respon a la necessitat de tenir, en un mateix recurs, informació actualitzada de totes les festes que se celebren a la comarca, identificant, geolocalitzant i posant al calendari la programació dels 30 municipis del Maresme.

La nova forma de visualització del mapa ordena totes les festes que se celebren durant l’any (tant Festes Majors com autogestionades) de manera cronològica, agrupant-les per l’estació de l’any en què se celebren. S’ha procurat tenir cura en l’apartat visual, fent accessibles els recursos i materials existents de totes les festes (cartells, vídeos, programes de mà…). 

Com a novetat, també s’hi han incorporat les festes majors que no apareixien a l’anterior versió. També fa un pas endavant facilitant informació de com arribar-hi en transport públic, una forma més sostenible i més segura de començar i acabar bé la festa.

I per gaudir-hi plenament, dues indicacions: “la prudència mola” i “respecta’t, fes-te respectar i respecta! en clara referència a la gestió de riscos i dels plaers en els consums d’alcohol i altres drogues i en les relacions en l’espai de festa.

Curs d’especialització en el lleure – Sant Cebrià de Vallalta

L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta torna a organitzar aquest estiu uns mòduls formatius presencials i gratuïts destinats a persones en situació d’atur de 16 a 29 anys i de 45 a 60 anys.

Seran mòduls formatius d’unes 30 hores aproximadament i els i les participants poden fer-los tots quatre o els que més s’adaptin a les seves necessitats:

  • Curs premonitor/a. De l’1 al 5 de juliol de 9 a 14 h.
  • Curs monitor/a de menjador. Del 8 al 12 de juliol de 9 a 15 h.
  • Curs vetllador/a escolar. Del 15 al 19 de juliol. De 9 a 15 h.
  • Curs monitor/a de transport escolar. Del 22 al 25 de juliol. De 9 a 14 h.

Els cursos, un per setmana, es realitzaran al Punt Jove, al carrer 1 d’Octubre de 2017, 2.

Inscriu-te presencialment al Punt Jove de dilluns a divendres, excepte el dijous, o al link de la bio de l’Instagram @puntjovesantcebria, o des de la web municipal.

Per a més informació envia un correu a cursos.orientactiva@gmail.com o a info.orientactiva@gmail.com o truca al 722 18 18 49 o al 623 29 61 32.

INSCRIPCIONS

 

Curs d’especialització en el lleure – El Masnou

El Masnou torna a organitzar aquest estiu el curs d’especialització en el lleure gratuït destinat a persones en situació d’atur de 16 a 29 anys.

Seran mòduls formatius d’unes 30 hores aproximadament i els i les participants poden fer-los tots quatre o els que més s’adaptin a les seves necessitats:

  • Curs premonitor/a. De l’1 al 5 de juliol de 9 a 14 h.
  • Curs monitor/a de menjador. Del 8 al 12 de juliol de 9 a 15 h.
  • Curs vetllador/a escolar. Del 15 al 19 de juliol. De 9 a 15 h.
  • Curs monitor/a de transport escolar. Del 22 al 25 de juliol. De 9 a 14 h.

Els cursos, un per setmana, es realitzaran C/ Itàlia 50, El Masnou

INSCRIPCIONS

 

Curs de Monitor/a de lleure – El Masnou

Curs intensiu de monitor/a de lleure GRATUÏT en El Masnou! Destinat a persones en atur de 18 a 29 anys.

INSCRIPCIONS

 

Els municipis de Calella, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera es doten d’un Pla per prevenir els usos problemàtics de drogues i pantalles entre el jovent

Els municipis de Calella, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera a través del servei intermunicipal LA RULA , sota la coordinació del Consell Comarcal del Maresme, fan una aposta per l’abordatge de la promoció de la salut i el benestar d’adolescents i joves a través, principalment, d’accions de prevenció en l’àmbit educatiu, comunitari i de lleure i oci en aquests 4 municipis.

La RULA ha donat un nou pas dotant aquests 4 municipis d’un Pla de prevenció dels usos problemàtics de drogues i pantalles. El Pla, que s’ha presentat avui a Calella, parteix d’una diagnosi, que entre d’altres fonts d’informació, s’ha fet a partir d’entrevistes a la població jove i grups de discussió que apunten, per exemple, que l’inici de consum d’alcohol se situa als 13,5 anys i el de marihuana entre els 14-15 anys i que l’ús de tranquilitzants i del “vaper” està augmentant entre la gent jove, sobretot als instituts.

Pel que fa a l’ús de pantalles, el treball fet a partir d’una mostra de 1.435 alumnes de 1er, 2n, 3er i 4t d’ESO de les quatre poblacions mostra que el 96,7% utilitza les xarxes socials per comunicar-se amb amics, el 90,6% per comunicar-se amb familiars, el 89,9% per buscar informació i un 67,7% per jugar online. Tot i que el 72% de joves enquestats no ha jugat mai diners, els que sí ho han fet es van iniciar en aquestes prèctiques quan tenien 10 anys.

A partir d’aquest treball prospectiu, el Pla de prevenció dels usos problemàtics de drogues i pantalles, que vol ser una eina dinàmica que s’adapti als constants canvis socials, marca 16 objectius emmarcats en 4 eixos estratègics, així com la implementació de 54 actuacions fins a 2027. Totes elles tenen com a fil conductor la prevenció en els seus quatre nivells: prevenció universal (adreçada a la població en general i desenvolupada principalment en el marc escolar, en el de les famílies i en el del lleure; prevenció selectiva (dirigida a grups de risc o subgrups més vulnerables de la població general que estan sotmesos a factors de risc associats al consum de drogues i pantalles); prevenció indicada (dirigida a aquelles persones que ja han iniciat el consum i presenten signes inicials de problemes associats al consum de substàncies i consum d’usos abusius de mòbil, jocs… i problemes de conducta) i prevenció determinada (adreçada als grups de consumidors amb diagnòstic de drogodependència i addicció i/o altres trastorns de salut relacionats).

Els eixos i objectius en els quals s’emmarquen les 54 actuacions són els següents:

EIX 1: COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ I DIFUSIÓ
Aquest eix proposa i desenvolupa la creació de mecanismes de gestió, planificació i avaluació coordinada de les accions en matèria de drogues i pantalles. Alhora garanteix que el propi Pla s’estableixi i es visibilitzi com un referent en l’assessorament per la població del municipi. Es proposen 10 accions per assolir els 3 objectius vinculats a aquest eix:
1- Mantenir l’estratègia comunitària coordinada en l’abordatge dels usos de drogues, pantalles i la promoció dels hàbits saludables.
2- Difondre el Pla i les seves accions a les professionals del territori.
3- Posar en marxa el Grup motor del Pla.

EIX 2: PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RISCOS I PLAERS
Des de la premissa que l’activitat preventiva s’ha de contemplar de forma transversal als diversos àmbits d’actuació (familiar, educatiu, comunitari, i de l’oci i el temps de lleure…) i des de la perspectiva de promoció de la salut i de foment d’actituds i d’hàbits saludables, aquest eix aborda, a través de les 18 accions que s’hi recullen, les intervencions centrades en la informació, la prevenció i l’assessorament a partir de les especificitats de cadascun d’ells.
4- Articular i consolidar la tasca de la Rula com a òrgan tècnic del Pla.
5- Oferir assessorament i seguiment adreçat a joves i a famílies respecte als usos de drogues i pantalles.
6- Informar sobre els usos de drogues i pantalles, i altres conductes relacionades, per fer-ne un ús més responsable per la pròpia salut i la dels altres.
7- Explorar estratègies per aproximar-se a les famílies.
8- Fomentar un oci més plaent incentivant la participació de les joves.

EIX 3: DETECCIÓ, INTERVENCIÓ I SEGUIMENT
Un dels aspectes fonamentals del Pla és el de garantir una atenció integral i de qualitat, adaptada a les necessitats de les persones consumidores o amb altres circumstàncies, per a la qual cosa és indispensable l’existència de mecanismes de detecció, atenció i derivació eficaços entre serveis i recursos. L’abordatge comunitari de les intervencions es tracta de forma específica en aquest eix, que es desplega a través d’11 actuacions amb els objectius de:
9- Apropar els diferents dispositius socials i sanitaris a la població en general.
10- Reforçar les Taules preventives municipals.
11- Abordar els usos de drogues i pantalles de forma comunitària.
12- Promoure la implementació del Programa d’Alternatives a la Sanció Administrativa (ASA) de manera comuna als 4 municipis del Pla.

EIX 4: FORMACIÓ
En tant que la formació i la informació continuada dels i les agents socials que intervenen en els diferents àmbits és clau per a proveir-los de les habilitats i competències necessàries a l’hora de prevenir, detectar i intervenir en casos de consum de substàncies o d’usos problemàtics de pantalles, s’ha valorat important donar un pes rellevant a les accions formatives que s’impulsin des del Pla agrupant-les sota un mateix eix. Un total de 13 accions estan incorporades en aquest eix que plateja aquests objectius:
13- Oferir formació als i les agents socioeducatives del territori que participin en la detecció, la prevenció, la intervenció o l’assessorament en relació amb els usos de drogues i pantalles.
14- Elaborar estratègies per fomentar una dispensació responsable d’alcohol.
15- Oferir formació a l’àmbit educatiu.
16- Formar a agents de salut per facilitar l’acció preventiva dins el grup d’iguals.

El Pla que s’ha realitzat amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, esdevé el full de ruta en matèria de prevenció dels ajuntaments de Calella, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera, en els àmbits de drogues i pantalles i la Rula serà l’òrgan tècnic per al seu desplegament. Amb l’acte d’avui, s’inicia el camí més públic d’aquest pla amb la intenció que l’abordatge comunitari que proposa per treballar la prevenció sigui una realitat i que mica en mica la mirada compartida pels agents que intervenen en la prevenció dels consums problemàtics de drogues i pantalles es realitzi des de la gestió dels riscos i dels plaers.

Ajuts de 15.876 euros a joves que hagin iniciat una activitat econòmica o professional

Fins a les 14 hores del 15 de juliol es poden sol·licitar els ajuts que atorga el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat a les persones joves que inicien una activitat econòmica o professional com a persones treballadores autònomes amb l’objectiu de facilitar el manteniment del seu projecte d’emprenedoria a llarg termini.

La convocatòria d’aquest any especifica que poden sol·licitar l’ajut les persones d’entre 18 i 29 anys que hagin iniciat una activitat econòmica i estiguin donats d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil en situació “inscrit beneficiari”. A més, cal acreditar un percentatge mínim d’ingressos i mantenir l’activitat econòmica o professional per la qual s’ha sol.licitat l’ajut un mínim de 18 mesos de manera ininterrompuda.

També cal que durant aquest temps, portin a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del negoci o estigui relacionada directament amb l’activitat econòmica o professional que estiguin duent a terme.

Les persones que reuneixin tots els requisits rebran un ajut de 15.876 euros.

Igual que en anteriors convocatòries, el Consell Comarcal assessora els joves maresmencs en la presentació de la sol·licitud.

Curs especialització en el lleure – Mataró

Curs premonitor/a. De l’1 al 5 de juliol de 9 a 14h

Curs monitor/a de menjador. Del 8 al 12 de juliol de 9 a 15h

Curs de vetllador/a escolar. Del 15 al 19 de juliol de 9 a 15h 

Curs de monitor/a de transport escolar. Del 22 al 25 de juliol de 9 a 14h

Adreça: C/ Alcalde Josep Abril 24 1-3

Gratuït per a persones en situació de 16 a 29 anys

 

Curs de Monitor/a de Lleure – Mataró

Del 26 de juny al 12 de juliol

Horari: de 9 a 13h i de 15 a 18h

Adreça: C/ Alcalde Josep Abril 24 1-3

Curs gratuït per a persones 18 – 29 anys en situació d’atur

 

Curs de monitor/a d’educació en el lleure – Mataró

Dies: 25, 26, 27 i 28 de juny, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 i 22 de juliol.
Horari: de 9h a 14h

Preu: 245 €

Més informació i inscripcions

 

Curs de Monitor/a – Dosrius

Vols obtenir el títol de monitor/a de lleure? Aquesta és la teva oportunitat! 

Data: del 25 de juny al 22 de juliol.
Horari: de 15h a 20h
Localització: Escola Castell de Dosrius

Preu 255€, empadronats a Dosrius 200€. 

Inscripcions i més informació

Si teniu dubtes, podeu contactar amb

joves@dosrius.cat