El programa Sostre 360º de suport social i habitacional a joves vulnerables arriba a Arenys de Mar i Canet de Mar

3 municipis del Maresme implantaran el projecte “Sostre 360º” d’acompanyament personalitzat a joves vulnerables majors d’edat que es troben en situació de carrer i/o sensellar. El projecte -impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat- s’aplicarà al Masnou, Arenys de Mar i Canet de Mar. En el cas d’aquests dos darrers municipis serà el Consell Comarcal qui coordinarà el projecte per donar una sortida a 20 joves en estat de vulnerabilitat, ja siguin residents o en situació d’itinerància per la comarca.

L’objectiu del Projecte Sostre 360º és ajudar a joves d’entre 18 i 24 anys en situació de sensellar a assolir la seva emancipació i integració social. Les intervencions dels i les professionals volen evitar la cronificació de la situació de vulnerabilitat i, en alguns casos, de deteriorament físic i de salut mental. El programa també preveu la complementació d’una alternativa habitacional en els casos en què sigui necessària.

Avui s’ha donat el tret de sortida amb la constitució de la Comissió Gestora, un grup multidisciplinar que treballarà coordinadament en la valoració i diagnòstic inicial de la situació del o la jove i de les seves necessitats. També identificarà els recursos de la xarxa i donarà suport en la derivació a altres serveis i projectes quan sigui necessari.

La proposta d’entrada dels joves es farà sempre a través dels Serveis Socials Bàsics del territori i la Comissió Gestora serà la responsable de decidir la seva admissió, així com de donar una resposta ràpida, adequada i coordinada a la necessitat d’atenció social integral.

Formen part de la Comissió Gestora professionals de Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència, Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats, Serveis Socials i Policia Local d’ambdós ajuntaments, dinamitzadors cívics per a l’emancipació juvenil, Mossos d’Esquadra, Centre de Salut Mental d’Adults de Calella, CAS Calella, Centre Estela Nova, PIL Pinsà i PIL Bitó, l’equip gestor del programa (SUARA SERVEIS SCCL) i el tècnic de polítiques migratòries del Consell Comarcal del Maresme. En la propera trobada de la Comissió Gestora es preveu la incorporació del CSMA Mataró i del CAS Mataró.

Aquest abordatge multidisciplinari permetrà oferir als i les joves:

Acompanyament a l’autonomia personal: suport a la vida quotidiana, rutines domèstiques i hàbits saludables; vetllar per la convivència dins i fora del recurs habitacional i vinculació del o la jove als recursos de l’entorn

Suport en processos administratius, legals i judicials: acompanyar en l’obtenció de documentació legal i els tràmits per a la regularització administrativa i vincular al jove amb assistència jurídica.

Suport en la formació i l a inserció sociolaboral: acompanyament en el procés de formació i inserció laboral; promoure l’assoliment de competències lingüístiques i instrumentals que permetin un bon desenvolupament i arrelament social, tot facilitant l’accés al món laboral i fomentant la seva autonomia en la recerca de feina.

Salut: facilitar l’accés a la xarxa sanitària normalitzada, acompanyar en l’inici de processos de deshabituació a substàncies addictives i promoure la salut emocional i física.

Prospecció d’habitatge: cercar habitatge.

El Projecte Sostre 30º té una durada fins a 31 de desembre de 2021.

El Consell Comarcal del Maresme es converteix en centre col·laborador ACTIC

L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.{X}

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador.

Consulteu la notícia i tota la informació sobre l’AcTIC en aquest enllaç.

Cerquem experiències de mobilitat internacional de joves del Maresme

#MaresmeJove una de les seccions estrella del butlletí de mobilitat internacional és la dels Maresmencs/ques al món.

Cada mes joves del Maresme ens expliquen les seves històries i vivències relacionades amb un projecte de mobilitat internacional.

Tu tens molt a dir!!!! Comparteix amb nosaltres la tea història.

Posa’t en contacte amb l’assessora per mail a mobilitatjove@ccmaresme.cat, instagram i facebook i ella et dirà com fer-ho!

CP ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Nom de l’entitat Inlingua Calella S.L. Enllaç a l’acció https://inlinguacalella.es/nuestros-cursos/formacio-subvencionada/formacio-ocupacional/?lang=ca Sector/especialitat professional Administració i gestió Municipi on es realitza el curs/acció Calella Nom del centre on s’imparteix Inlingua Calella, S.L. Adreça C/ Bruguera 269-279 Data d’inici 26-11-2019 Data de finalització 06-07-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 08:00 a 14:00h Total d’hores 880 hores Requisits d’accés

– Està inscrit com a demandant d’ocupació
– Edat mínima 16 anys
– Graduat d’ESO o equivalent o realitzar les proves de competències clau de nivell 2
– Competències bàsiques digitals (prova de nivell)

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat de professionalitat de nivell 2 Termini d’inscripció 21/11/2019 Com s’ha de fer la inscripció? Presencialment a Inlingua Calella Documentació a lliurar

– Fotocòpia DNI
– Full d’inscripció al SOC (DARDO)
– Currículum vitae
– Fotocòpia titulació acadèmica (mínim graduat d’ESO o equivalent) o demanar hora per fer la prova de competències clau Nivell 2
– Prova de nivell d’anglès (www.inlinguacalella.es/test) o certificat d’anglès nivell A2

Més documentació Certificat de Professionalitat ADGD0308 Activitats de gestió administrativa

Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà – Calella

Descripció
Curs per preparar la prova d’accés als CFGM a l’Escola d’Adults.

Àmbit
Formació permanent

Titularitat
Pública

Sistema d’accés
Els interessats d’adrecen directament a l’Escola d’Adults.

Destinataris
A partir de 17 anys (complerts durant l’any que es farà la prova).

De qui depèn
Regidoria d’Educació i Ciència – Ajuntament de Calella

Territori d’actuació
Calella | Sant Pol de Mar | Sant Cebrià de Vallalta | Pineda de Mar

Ubicació
Aules de Formació d’Adults. Regidoria d’Educació i Ciència

Adreça
C/ Sant Jaume, 339 08370 – Calella

Telèfon
93 766 17 67

Adreça electrònica
 
aj035.serveissocials@calella.cat

Pàgina web
 
www.calella.cat

Horari
De dilluns a divendres, tardes de 19 a 21h.

Observacions
Curs de 10 hores setmanals d’octubre del 2009 a maig del 2010.

Informe anual de l’Observatori Català de la Joventut sobre la situació de la joventut

S’acaba de publicar l’Estat de la Joventut 2013, informe que elabora anualment l’Observatori Català de la Joventut i conté una anàlisi dels principals resultats del Sistema d’indicadors sobre la joventut de Catalunya (SIjove), una estadística oficial de la Generalitat de Catalunya gestionada per l’OCJ.

El SIjove conté 107 indicadors sobre els diferents àmbits de la vida de les persones joves. L’informe anual analitza els principals canvis produïts en la joventut d’un període a l’altre, i per tant proporciona informació actualitzada, rigorosa i rellevant sobre la situació de les persones joves amb relació, en el present informe, als següents àmbits: evolució demogràfica, educació, treball, emancipació, participació, salut i cohesió social.

Consulta’l aquí:

 

Molt bona acollida de la taula d’experiències: Projectes formatius per a joves TET.

 

El passat divendres 15 de juny es va celebrar al Consell Comarcal del Maresme la taula d’experiències: Projectes formatius per a joves TET, organitzada pel projecte Xarxa TET Maresme, del Servei Comarcal de Joventut. 

La taula, on van participar diverses experiències de programes formatius provinents de La Selva, Vic i Argentona, es va basar en conèixer els programes formatius que es desenvolupen des d’aquestes administracions locals per treballar amb joves dels 16 als 20 anys amb una baixa qualificació formativa.{X}

L’organització d’aquest espai tenia per objectiu conèixer el treball tècnic que s’ha desenvolupat a altres territoris per endegar programes formatius amb un cost molt ajustat, amb els propis recursos locals, i que puguin ser transferibles als municipis del Maresme.

La taula ha rebut molt bones valoracions per part dels assistents, provinents de les àrees de Joventut, Educació, Ocupació, educadors/es socials i escoles d’adults de diversos municipis del Maresme.

La Consellera Delegada de l’Àrea de Benestar Social i Educació, Neus Serra, va tancar l’acte encoratjant a seguir treballant des dels municipis amb aquells joves amb més necessitats formatives.

Ajuntament Argentona

Perfils professionals sol.licitats: 

– 1 CFGS Administratius


Contactar amb:


Esther García


Técnica de Promoció Econòmica 


93.797.49.00


garcianarcue@argentona.cat


Curs social Media MarquetingCurs Social Media Marqueting


Formació presencial 


Del 15/01 al 30/07. De Dilluns i dimecres de 18:30 a 21:30h


160h de durada


 


Interessats contactar al: 


Telf: 93 245 29 22 


www.tadelformacio.com


formaciocontinua@tadelformacio.com

0603. Muntador/a polivalent