Col.lectius d’atenció especial: persones majors de 45 anys de l’Alt Maresme

 

Pel que fa el col·lectiu de les persones majors de 45 anys a l´Alt Maresme va formalitzar un total de 8.639, el 22,31% dels generats en aquest àmbit, una mica més de la meitat dels formalitzats pel col·lectiu jove, com hem vist. Si bé la xifra ha estat menor que la dels joves és més positiu el pes de la contractació indefinida que va ser del 13,76%. De fet, no fou tampoc un valor gaire elevat per bé que fou major al dels joves.


Quant a les 50 ocupacions amb més contractes també fou l’ocupació dels cambrers assalariats la que més en va tenir amb un total de 1.450, el 16,78% de la contractació del col·lectiu a l’Alt Maresme. Amb menys de la meitat dels contractes que els joves per a la mateixa ocupació i amb pràcticament el mateix valor de contractes indefinits (7,03%).


Sí que hi ha un canvi significatiu en la segona ocupació amb més contractes ja que en fou una amb requeriment elevat de formació, la dels altres metges especialistes, amb 538 contractes, el 6,23% del total del col·lectiu, però també amb un 100% de contractació temporal.


Quant als contractes indefinits, el primer lloc també l’ocupà l’ocupació del cambrers assalariats que amb 102 contractes indefinits va concentrar el 8,58% de la contractació indefinida del col·lectiu. La dels venedors de botigues i magatzems va ocupar el segon lloc amb un concentració del 8,24% i aquesta fou del 6,81% per la tercera ocupació amb més contractes indefinits, la del personal de neteja d’oficines, hotels i altres establiments similars.


Quan mirem però el pes de la contractació indefinida, d’entre les 10 primeres amb més contractes aquesta només va ser rellevant en la desena, la dels venedors de botigues i magatzems amb un 43,36%. Aquella en què aquest pes fou major va ser en l’ocupació dels empleats domèstics amb un 84,81%, 67 contractes indefinits de 79. La seguí la dels empleats administratius amb tasques d’atenció al públic ncaa amb un 56,41%, 44 sobre 78. Cap altra ocupació d’entre les 50 considerades va assolir un 50% de contractes indefinits.

 
 TAULES: