Composició del Consell

Composició del Consell

 
mandat 2003-2007


– 
mandat 1999-2003


– 
mandat 1995-1999


– 
mandat 1991-1995


– 
mandat 1987-19988


{0} 
El Consell :  
Presidència |  
Gerència |  
El Ple |  
Comisió Especial de Comptes |  
Comissió Permanent del Ple |  
El Consell de Presidència |  
La Junta de Portaveus |  
Comissió Especial de Reglament Orgànic Comarcal
{0}