Consells de protecció civil davant les ventades

CONSELLS DAVANT EPISODIS DE VENTADES
SI SOU A CASA


 • Tanqueu i assegureu les portes, finestres i tendals. Cal abaixar completament les persianes i, si són de cordó, subjectar-les adequadament.

 • Eviteu deixar testos o d’altres objectes no estàtics a les façanes i terrasses i recolliu la roba dels estenedors per evitar que el vent els pugui fer caure al carrer i provocar un accident.


SI SOU A L’EXTERIOR


 • Vigileu amb el mobiliari urbà, l’enllumenat dels carrers, les motos i els cotxes aparcats, les grues, els contenidors de brossa, l’arbrat i tot allò que el vent pugui fer caure.

 • No pugeu a llocsa alts i exposats al vent, com ara les bastides o altres construccions.

 • Eviteu els parcs, els jardins i les zones boscoses. Si sou a una zona arbrada, vigileu amb els arbres que puguin caure i eviteu totes les activitats amb foc. Tingueu en compte també la proximitat dels arbres als edificis. El vent els podria fer caure a sobre d’aquests.


SI HEU DE VIATJAR


 • Consultu les prediccions del temps i l’estat de les carreteres. Si es preveuen vents forts, eviteu desplaçar-vos per carretera.

 • Si és imprescindible desplaçar-vos, tingueu molta precaució perquè us podeu trobar obstacles a la via. Cal alentir la marxa, ser prudents en els avançaments i mantenir les distàncies laterals adequades amb els altres vehicles.

 • Si conduïu vehicles de grans dimensions o amb remolc, extremeu les precaucions perquè teniu més risc de sortir-vos de la via o bolcar.


SI FEU UNA ACTIVITAT DE LLEURE


 • Aneu amb compte al practicar esports a l’aire lliure.

 • En l’esquí, tingueu en compte que els remuntadors poden veure’s afectats pel vent.

 • Al mar, no navegueu i vigileu amb els amarratges de les embarcacions. No passegeu per les esculleres o espigons o zones properes al mar.

 • A la muntanya, extremeu les precaucions i no us apropeu ni passegeu pels penya-segats. Tingueu en compte que el vent pot arrossegar objectes voluminosos (per exemple, pedres per un pendent pronunciat), així com afavorir l’acumulació de neu amb el consegüent augment del perill d’allaus.

 •  RECORDEU:


  EN CAS D’EMERGÈNCIA, TRUQUEU IMMEDIATAMENT AL 112 i doneu-los la màxima informació.