Contractes per subgrups sectorials al Maresme Centre

 

La taula 16.1 recull els contractes per subgrups sectorials d’activitat. Aquell en què van formalitzar-se més contractes va ser el del Comerç (14,60%) seguit de l’Hostaleria i Turisme (13,10%) i l’Edició, cultura i lleure (11,58%).


Si bé el subsector de les TIC fou un dels que menys contractes va generar la meitat van tenir un caràcter indefinit (50,6%), xifra que no es va assolir en cap altre subsector.


En l’Automoció el pes de la contractació indefinida va ser del 34,5% i va ser del 34,1% en el Tèxtil-Confecció.


En el subsector de les Altres indústries manufactureres menys de l’1% dels contractes formalitzats l’any 2016 van ser indefinits, i només ho van ser el 2,1% en el cas del subsector de la Química.

 
TAULA: