Convocatòria de subvencions per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública, per al període 2022-2023 (ref. BDNS 631174).

Núm: 35/2022Data: 14 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública, per al període 2022-2023 (ref. BDNS 631174).
DOGC : 8685- 09/06/2022
Resolució: CLT/1730/2022, de 30 de maig
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació

BASES ESPECÍFIQUES  DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
WEB
Entitats beneficiàries: : (Vegeu Base Específica 2)

els municipis i les comarques de Catalunya.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb model normalitzat (vegeu base específica 6 i base reguladora 8)

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001  Barcelona
 
Tel. 93 316 28 47
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
28 de juny del 2022 (fins les 14:00h)
Objecte: promoure la posada en valor del patrimoni arqueològic i paleontològic català, mitjançant subvencions per a un període biennal a municipis i comarques per a inversions destinades a millorar la visitabilitat de jaciments arqueològics i paleontològics que ja estiguin oberts al públic i siguin visitables de manera regular.

Requisits i condicions (vegeu tota la base específica 3)
 
Per poder optar a les subvencions, a més dels requisits i de les condicions que preveu la base general 4, s’han de complir els següents:
   a) Les inversions per a les quals se sol·licita subvenció han de constar en un programa anual d’inversions en la gestió del patrimoni cultural arqueològic i paleontològic aprovat, prèviament a la sol·licitud de la subvenció, pels òrgans competents de l’ajuntament o del consell comarcal.
   b) El jaciment o els jaciments arqueològics o paleontològics on es duguin a terme les actuacions han d’estar oberts al públic i ser visitables de manera regular amb un horari establert o mitjançant visita concertada. En cas que es tracti de jaciments no tancats i accessibles permanentment, cal acreditar que el jaciment ha estat objecte de treballs de conservació i adequació a la visita.
   c) El jaciment o els jaciments arqueològics o paleontològics tancats i visitables regularment han de comptar amb un òrgan gestor que en garanteixi l’obertura al públic. Si es tracta de jaciments no tancats, han de comptar amb un òrgan responsable que vetlli per la seva correcta conservació i bon estat de visitabilitat.
   d) El jaciment o els jaciments arqueològics o paleontològics on es vol intervenir han de disposar d’una proposta d’intervenció arquitectònica, funcional o museogràfica, ja sigui a nivell d’avantprojecte o de projecte, que en tot cas inclogui actuacions per a la millora de la visita pública dels jaciments.
   e) L’actuació objecte de la sol·licitud de subvenció s’ha de dur a terme durant el període biennal que estableixi la convocatòria.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15