Convocatòria de subvencions per a l’any 2022, en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació (ref. BDNS 610949).

Núm: 5/2022Data: 1 de març de 2022Tema: Ajuts
Àrea: ocupació – treball
Assumpte: convocatòria per a l’any 2022, en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació (ref. BDNS 610949).

DOGC :
8610, de 21/02/2022
Resolució:
EMT/349/2022, de 15 de febrer

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES

Organismes:
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL

SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries:
Les entitats beneficiàries de les subvencions són les que recullen els apartats a) i b) de la base 3.1 de l’annex 1 de les bases reguladores:

a) Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles.

b) Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb centre de treball a Catalunya.
 
–       Les persones destinatàries de les subvencions són les que recull la base reguladora 6
Sol·licitud: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 

EACAT

Presentació sol·licituds: amb documentació (vegeu la base reguladora 11)

Informació:
 
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
 
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
 
Contacte: treballiformacio.soc@gencat.cat
 
Termini presentació de sol·licituds:


7 de març de 2022
Objecte: regular les subvencions del Programa Treball i Formació per a la realització de projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Actuacions subvencionables
Les actuacions subvencionables, d’acord amb el que preveu la base 2 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, són les següents:
 
2.1 Actuació de contractació laboral
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre.
Els contractes tenen una durada de 12 mesos i són a jornada completa.
No està permesa la substitució de les persones contractades.
 
2.2 Actuació d’acompanyament
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.3 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, i en aquesta convocatòria no té caràcter obligatori.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15