Convocatòria del Programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials, en el marc del Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023

Núm: 7/2022Data: 9 de març de 2022Tema: Ajuts
Àrea: Cultura
Assumpte: convocatòria del Programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials, en el marc del Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023

BOPB:
01/03/2022 – Núm. Reg. 202210034104
Acord Ple DIBA:
26/22 de 24 de febrer de 2022
 
CONVOCATÒRIA I RÈGIM REGULADOR

Organismes:
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
INFO_WEB
Entitats beneficiàries:
 
Ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona
 
Sol·licitud:
a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT)
 
 
Tràmits

 

Presentació sol·licituds: a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT)

Informació:
Tràmits i normativa:
ds.cooperacio@diba.cat
 
Suport tècnic:
93 472 55 00
suportxt@diba.cat

 
Termini presentació de sol·licituds:01/06/2022
Objecte:  regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud i de gestió dels ajuts que la Diputació de Barcelona atorgui en el marc del Programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials.
 
Els objectius del Programa són els següents:
 
a.- Millorar la seguretat, el confort, l’accessibilitat i l’eficiència energètica dels edificis, equipaments i béns locals amb valors patrimonials,.
 
b.- Garantir la pervivència o l’adequació per a ús públic del patrimoni arquitectònic local i, en el cas dels jaciments arqueològics, donar valor i difondre les restes arqueològiques que formin part d’un projecte.
 
c.- Contribuir a la generació de riquesa i a la creació de noves oportunitats per al teixit productiu i empresarial local.
 
Els equipaments, edificis o béns objecte d’ajut han de ser de titularitat pública.
 
Excepcionalment poden ser de titularitat privada, sempre que se n’acrediti un ús públic, en els termes de l’article 23.1.d) del present règim.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15