Creix la sinistralitat laboral al Maresme per tercer any consecutiu

2 persones van perdre la vida en accidents al lloc de feina durant 2016

 

El Maresme ha tornat a registrar un increment de la sinistralitat laboral, tant pel que fa al nombre absolut d’accidents en el lloc de feina com a l’índex d’incidència (paràmetre que relaciona el nombre total de sinistres per cada 100.000 afiliats/des a la Seguretat Social). L’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament del Consell Comarcal constata que l’any passat va haver-hi un creixement del 10,80% en el nombre de treballadors i treballadores que van haver d’agafar la baixa laboral després d’ahaver patit un accident en el lloc de treball. L’índex d’incidència de la sinistralitat laboral al Maresme és superior al català i al de la província.

Les dades de 2016 indiquen que al Maresme es van comunicar 3.233 sinistres, 324 més que l’any anterior. L’augment es va concentrar en els accidents lleus que van experimentar una pujada de l’11%. En canvi, van disminuir els greus (-9,09%) i els mortals (-33,33%). Tot i això, dues persones van perdre la vida.

Pel que fa a sectors econòmics, l’únic que registra una baixada és el primari (-12,50%). La construcció va comptabilitzar un increment del 33,91%; els serveis del 10,69% i la indústria del 2,84%.

Per mesurar el pes real de la sinistralitat, s’utilitza l’anomenat “índex d’incidència laboral” que elimina l’efecte distorsionador que produeixen en les xifres absolutes les variacions de la població ocupada. Aquest índex relaciona el nombre total d’accidents per cada 100.000 afiliats a la Seguretat Social.

Segons l’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local, l’índex d’incidència laboral al Maresme és de 3.747,42 accidents per cada 100.000 afiliacions, una xifra que supera la provincial (3.196,98) i la catalana (3.342,04).

 L’índex d’incidència laboral va augmentar al Maresme un 6,09% el 2016. És el tercer any consecutiu que la sinistralitat en el lloc de feina creix al Maresme.

Podeu ampliar aquesta informació consultant l’Informe i la següent infografia interactiva: