Curs: Gestió administrativa, comptable i tributària a l’empresa. La pràctica

Objectius Aquest curs té per objectiu que les persones que s’inscriguin puguin conèixer i tenir una visió general i coneixements pràctics del circuit administratiu, comptable i fiscal d’una petita empresa. Contingut

 Sessió 1

 • Conèixer esquema bàsic circulació i informació, de les obligacions informatives i tributàries.
 • Perspectiva des del punt de vista autònom.
 • Requisits bàsics factura
 • Altres documents

Sessió 2

 • Detallar i conèixer els impostos associats al tràfic mercantil
 • IVA
 • IRPF
 • Impost Societats
 • Model 347 (més de 3.000€)
 • Model 349 (operacions intracomunitàries)

Sessió 3

 • Detallar i conèixer les obligacions relacionades amb els treballadors 
 • Seguretat Social
 • Alta de treballadors
 • El contracte de treball
 • Nòmina
 • La prevenció riscos laborals

Sessió 4

 • Els subministrament de la informació
 • La comptabilitat
 • El pressupost econòmic
 • Previsió tresoreria
 • Les estadístiques

Sessió 5

 • El control administratiu i la conciliació bancària
 • Control costos financers
 • Control facturació, preus, albarans,…
 • Control estocs
 • Control de marges, costos, consums
Referència T/EF10 Diputació de Barcelona Públic Persones en general, emprenedors i petits empresaris. Modalitat Presencial Horari Dimarts i dijous de 15 a 19h Hores 20 Dates: 25 i 27 de novembre i 2, 4, i 9 de desembre Lloc Maresme Centre de Negocis (Consell Comarcal del Maresme) Població Mataró Dates d’inscripció 2014-11-06 Data fi d’inscripció 2014-11-23 Nombre de places places limitades Requisits d’accés Tenir nocions mínimes d’empresa. Com s’ha de fer la inscripció

Emplenar el formulari d’inscripció que trobareu CLICANT AQUÍ

Cost Aquest curs de 20 hores té un cost per a l’alumne de 40 euros, segons Ordenança nº 22 reguladora del Preu Públic per les accions formatives realitzades pel Consell Comarcal del Maresme Forma de pagament El Consell Comarcal farà arribar a les persones inscrites els documents neessaris per poder efectuar el pagament Entitat que realitza la formació Consell Comarcal del Maresme Contacte

Servei d’Emprenedoria del Maresme

www.ccmaresme.cat/emprenedoria
Tel: 93 693 14 50
emprenedoria@ccmaresme.cat

Organitzen i col·laboren: Consell Comarcal del Maresme Programa