Dades de població immigrada

 Dades a 31 de desembre de 2016Municipi a municipi, CLIQUEU AQUÍDades a 31 de desembre de 2015Informe estadístic, CLIQUEU AQUÍ


Municipi per municipi, CLIQUEU AQUÍDades a 31 de desembre de 2014Municipi per municipi, CLIQUEU AQUÍDades a 31 de desembre de 2013Informe estadístic, CLIQUEU AQUÍ


Municipi per municipi, CLIQUEU AQUÍ 


Dades a 31 de desembre de 2012


 Informe estadístic, CLIQUEU AQUÍ


Dades a 31 de desembre de 2011

 


Informe estadístic, CLIQUEU AQUÍ


Municipi per municipi, CLIQUEU AQUÍ


  


Dades a 31 de desembre de 2010


 


CLIQUEU AQUÍ
Dades a 31 de desembre de 2009

 


Informe estadístic, CLIQUEU AQUÍ


Municipi per municipi, CLIQUEU AQUÍ


  


Dades a 31 de desembre de 2008


 


CLIQUEU AQUÍ

Informe estadístic: La immigració a la comarca del Maresme (any 2007)


CLIQUEU AQUÍ

 


Dades a 31 de desembre de 2007


 


CLIQUEU AQUÍ

 


Dades a 31 de desembre de 2006


 


CLIQUEU AQUÍ

Informe estadístic: La immigració a la comarca del Maresme (any 2005


CLIQUEU AQUÍ

 


Dades a 31 de desembre de 2005


 


CLIQUEU AQUÍ

 


Dades a 31 de desembre de 2004


 


CLIQUEU AQUÍ

 


Dades a 31 de desembre de 2003


 


CLIQUEU AQUÍ