DocumentsDOCUMENTS
  • Resum de la sessió sobre reagrupament familiar. Sessió adreçada al personal tècnic municipal que realitza informes de disponibilitat d’habitatge i a personal tècnic municipal que presta atenció a les persones que reagrupen els seus familiars. Sessió realitzada el 28 de novembre de 2008


  • Joves i Immigració. Espais d’interrelació. Resum de la sessió realitzada el 21 de novembre de 2007. Una jornada organitzada conjuntament pel serveis de Joventut i pel Pla Territorial de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal del Maresme.