Diagnòstic del Pla de Polítiques de Dones del Maresme 2011-2015

El Diagnòstic s´emmarca en el procés de formulació del Pla de Polítiques de Dones del Maresme 2011-2015 del Consell Comarcal del Maresme i l´objectiu del qual és apropar-nos al coneixement de les diferents realitats de les dones a la comarca. Es tracta de posar de relleu les principals expressions de discriminació que pateixen les dones i els desavantatges entre la situació de les dones i els homes que es produeixen en els diferents àmbits de la vida en societat de la comarca. La pervivència de la desigualtat entre dones i homes, limita les possibilitats de desenvolupament de les dones, posant entrebancs al ple gaudiment dels seus drets fonamentals condicionant i a l´accés, participació i control dels recursos i beneficis de la societat.

Posar de relleu les principals necessitats pràctiques i els interessos estratègics de les dones, tot considerant que les dones de la comarca són diverses i que sobre les seves realitats incideixen altres dimensions de la identitat (edat, pertinença ètnico-cultural, orientació sexual, etc.), ha permès establir els àmbits prioritaris d‘intervenció i les accions més adients per dur a terme al Pla de Polítiques de Dones del Maresme 2011-2015.
El Diagnòstic, que s’ha dut a terme al llarg del primer semestre del 2010, s’ha nodrit tant dels coneixements i de l’experiència de persones que integren el Consell Comarcal del Maresme, i de la col·laboració dels ens locals i d’agents i actores i actors clau de la comarca; com.

Podeu consultar el document de diagnòstic, clicant sobre la imatge: