Beques i ajuts

ON HE DE FER LA SOL·LICITUD: Sol·licita l’ajut individual de menjador escolar al municipi d’empadronament de l’alumnat. En cas de canvi de comarca, al municipi d’escolarització. Sempre seguint els mateixos criteris que els alumnes empadronats.

QUAN HE DE FER LA SOL·LICITUD: Cada municipi establirà les dates de recollida i forma ( telemàtica, presencial amb cita prèvia, sense cita prèvia…)

 • Convocatòria del 22/05/2024 al 28/05/2024
 • Format telemàtic o presencial
 • Convocatòria del 15/05/2024 al 31/05/2024
 • Es pot presentar en format telemàtic o presencial
 • Convocatòria del 16/05/2024 al 31/05/2024
 • Convocatòria del 3/06/2024 al 28/06/2024
 • Convocatòria del 13/05/24 al 07/06/24
 • Instància genèrica amb tota la documentació a l’OAC de l’Ajuntament.
 • Convocatòria del 27/05/2024 al 07/06/2024
 • Convocatòria del 20/05/2024 al 21/06/2024
 • S’han de presentar les sol·licituds a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (carrer Ample, 11) de manera presencial o telemàtica. Per consultes i dubtes han de contactar amb l’Àrea d’Educació 93 795 46 25. Més informació
 • Per internet: convocatòria del 17/05/2024 al 07/06/2024
 • Presencialment: convocatòria del 27/05/2024 al 07/06/2024 amb cita prèvia disponible a partir del 23 de maig
 • Instruccions
 • 1a convocatòria del 13/05/24 al 31/05/24
 • Tant pot ser presencialment a les nostres oficines de la OAC de dilluns a divendres 9h a 13h o preferentment, electrònicament
 • Convocatòria del 13/05/24 al 07/06/24
 • Instància genèrica amb tota la documentació a l’OAC de l’Ajuntament.
 • Convocatòria del 27/05/24 al 14/06/24
 • Convocatòria del 02/05/24 al 31/05/24
 • Les sol·licituds es podran presentar; telemàticament adjunt a una instància genèrica a la web de l’Ajuntament o bè, presencialment a l’OAC (Plaça de la fàbrica,1) demanant cita prèvia al 936931515.
 • Convocatòria del 01/05/24 al 21/05/24
 • Es podran presentar, juntament amb tota la documentació, de manera telemàtica per l’apartat de tràmits de la web municipal.
 • Convocatòria del 13/05/24 al 31/05/24
 • Convocatòria del 14/05/2024 al 31/05/2024
 • Lloc: Dependències de Serveis Socials (Avda. Maresme, 21, Local 2), en horari d’atenció a les persones de 9 a 14, de dilluns a divendres, i dijous de 16 a 19 ( 93.403.39.21)
 • Convocatòria del 06/05/24 al 24/05/24
 • Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant els impresos normalitzats que estaran a disposició de les persones interessades a la web de l’Ajuntament i a l’adreça electrònica tramits.ccmaresme.cat/ciutadania
 • Presentar la documentació degudament emplenada i signada pel pare, mare o tutor/a legal a les oficines de l’Ajuntament de St. Iscle de Vallalta.
 • NO S’ACCEPTARAN SOL·LICITUDS FORA DE TERMINI
 • Convocatòria del 06/05/24 al 31/05/24
 • Les sol·licituds es podran presentar mitjançant instància via web www.santpol.cat o presencial a l’oficina d’atenció ciutadana
 • Convocatòria del 13/05/24 al 31/05/24
 • Per presentar les sol·licituds es podrà sol·licitar cita prèvia als Serveis Socials Bàsics al telèfon 93 540 61 40 en horari de dilluns a divendres de 9 a 14h, excepte dijous de 17 a 20h o a través de l’adreça electrònica serveisbasics@teia.cat.
 • Convocatòria oberta fins el 14/06/24

CURS 2023-2024