El CCM elaborarà el mapa acústic dels municipis de Sant Vicenç de Montalt i de Sant Cebrià de Vallalta

 


Els municipis de Sant Vicenç de Montalt i de Sant Cebrià de Vallalta han encarregat al Consell Comarcal del Maresme l’elaboració del mapa acústic del seu municipi. Aquests mapes són un instrument de cabal importància perquè, a partir d’una prospecció del territori, detecten els problemes i fan les propostes adients de millora. A més, la legislació vigent obliga a tots els ajuntaments a tenir aprovats els seus mapes de capacitat acústica.


En els propers 2 mesos, els tècnics del servei de control ambiental del Consell Comarcal del Maresme mesuraran el nivell de sorolls i de vibracions que es produeixen en diferents zones dels municipis de Sant Vicenç de Montalt i de Sant Cebrià de Vallalta. Les dades obtingudes permetran conèixer el grau de contaminació acústica i identificar els focus emissors. Aquesta informació serà bàsica per tal que els ajuntaments aprovin les seves ordenances municipals en aquesta matèria. El Servei de Control Ambiental del Consell Comarcal del Maresme ja ha realitzat els mapes de capacitat acústica de Premià de Dalt i d’Alella. Aquest servei comarcal va entrar en funcionament a mitjans de 2005 amb l’objectiu de col·laborar amb els ajuntaments de la comarca en la millora de la qualitat mediambiental i en el compliment de la legislació que determina que els ajuntaments, o els consells comarcals prèvia delegació municipal, han d’aprovar ordenances reguladores de contaminació per sorolls i vibracions. Aquest servei és molt flexible per facilitar que cada ajuntament el pugui utilitzar en funció de les seves necessitats. Així, els ajuntaments que no hi hagin delegat plenament les competències, també poden demanar la intervenció dels tècnics de control ambiental del CCM per a realitzar inspeccions i controls puntuals d’aquells elements que provoquen molèsties al veïnat, per exemple aires condicionats, conflictes amb establiments recreatius,..etc.