El Consell Comarcal concedeix ajudes a activitats culturals impulsades per entitats i professionals del Maresme

ATENCIÓ: TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PRORROGAT FINS AL 4 DE JULIOL

El Consell Comarcal del Maresme destinarà aquest any 41.000 euros al foment de l’activitat cultural que tingui incidència en l’àmbit comarcal.

Tal i com estableixen les bases de la Convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a donar suport a activitats culturals impulsades en l’ambit comarcal del Maresme per a l’any 2022, aprovades pel Ple, aquests ajuts volen donar un nou impuls tant a les activitats com als i les professionals del sector cultural.

En aquest sentit, poden optar a subvenció aquells projectes d’interès públic o social que -dins els àmbits de la gestió cultural, la difusió artística i el patrimoni cultural- es programin aquest 2022 i fomentin, millorin o impulsin el desenvolupament d’activitats (presencials o virtuals) que les entitats representatives dels sectors culturals i/o dels seus professionals duen a terme a la comarca amb l’objectiu de donar projecció a la professió i fomentar una major presència del sector en la cultura i en la societat.

El Consell Comarcal atorgarà, com a màxim, 5000 euros per entitat i projecte seleccionat atenent els següents criteris:

  • Descripció de les activitats o projecte pels quals se sol·licita la subvenció, fins a 15 punts
  • Àmbit d’influència territorial comarcal del projecte, fins a 15 punts
  • Col·laboració i interacció entre projectes d’altres entitats, fins a 10 punts
  • Viabilitat del pressupost de les activitats o projecte, fins a 5 punts
  • Existència i coherència d’un pla de comunicació, fins a 5 punts
  • Mitjans i criteris d’avaluació de l’activitat o projecte, fins a 5 punts

Les entitats i/o professionals culturals poden presentar la seva sol·licitud de subvenció -incorporant la documentació requerida- fins al 4 de juliol a través d’instància genèrica adreçada al servei de Cultura. També ho poden fer presencialment al Registre General del Consell Comarcal del Maresme o a través de qualsegol altre registre electrònic de les administracions públiques (en aquest cas, s’haurà de comunicar al Consell Comarcal mitjançant un correu electrònic enviat a cultura@ccmaresme.cat)