El Consell Comarcal del Maresme i l’Associació Catalana de Municipis demanen unitat municipalista per reclamar un enduriment del Codi Penal

 

L’Associació Catalana de Municipis (ACM) ha enviat a tots els ajuntaments i consells comarcals una proposta de moció en què, entre d’altres peticions, es reclama un enduriment del Codi Penal per als delinqüents que cometen robatoris a l’interior habitatges. Aquesta iniciativa, impulsada conjuntament pel Consell Comarcal del Maresme i l’ACM, persegueix una equiparació als codis vigents a la majoria de països europeus que apliquen penes més severes. D’aquesta manera, segons ha dit el president del Consell Comarcal Josep Triadó, “evitariem l’efecte crida a les mafies de delinqüents que arriben a casa nostra fugint de la severitat legal d’altres països”. 

El president del Consell Comarcal del Maresme, Josep Triadó, i el president de l’ACM, David Saldoni, han presentat aquest migdia el contingut de la moció que vol ser el clam unitari del món municipalista contra la delinqüencia que atemoreix la població. Triadó ha explicat que el Consell Comarcal ha impulsat aquesta moció recollint la veu d’alcaldesses, alcaldes i efectius de seguretat que expressen la seva frustració perquè “sembla que als delinqüents els hi surt gratis actuar aquí. Les penes que se’ls hi apliquen són molt inferiors a les de la majoria de països europeus”. Saldoni ha afegit que el sentiment maresmenc també l’expressen els ajuntaments d’altres comarques. En aquest sentit, a la part expositiva de la moció s’especifica que  “la poca penalització de la reincidència i la llibertat provisional són vistos en benefici dels delinqüents i no en benefici d’una societat més segura que respecti la llibertat i la propietat privada dels qui pateixen aquests delictes”.

Davant d’això, es demana al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats una modificació del Codi Penal i s’insta la Fiscalia General de Catalunya i el Tribunal Superior de Justícia a graduar les peticions de pena i de sentències tenint en compte la reincidència. A més, es reclama al Govern de l’estat els més de 800 milions d’euros que es deuen a la Generalitat per poder ampliar plantilla i dotar la Policia de la Generalitat de més recursos: També es torna a defensar la necessitat d’una actuació coordinada de totes les policies locals.

Aquests acords s’expressen de la següent manera a la moció:

Primer.-  Mostrar la nostra preocupació per l’increment de la inseguretat ciutadana que es concreta amb els robatoris, alguns amb força, en domicilis del nostre municipi i a la nostra comarca.

Segon.-  Instar al Govern de la Generalitat per tal de què, compartint aquesta preocupació i d’una manera concertada amb els Ajuntaments, s’impulsin les actuacions policials necessàries i coordinades per resoldre aquesta problemàtica.

Tercer.-   Instar a la Fiscalia General de Catalunya i al Tribunal Superior de Justícia per tal que en els seus respectius àmbits de decisió siguin amatents en les fases de  graduar les peticions de pena, de les sentències i de considerar la reincidència.

Quart.- Davant d’aquest augment de robatoris en domicilis, fer arribar també als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats aquesta preocupació perquè se sol·liciti una modificació del Codi Penal per elevar les penes per aquesta tipologia de delictes.

Cinquè.- Reclamar al Govern de l’estat espanyol els més de 800 milions d’euros que es deuen a la Generalitat per tal que puguin ser revertits en una millora dels recursos materials i humans de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.

Sisè.- Instar al govern municipal a signar el conveni amb el Departament d’Interior per instal·lar lectors de matrícules als accessos del municipi amb caràcter immediat que ajudin a la prevenció i persecució d’aquest tipus de delicte.

Setè.-  Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament d’Interior, a la Diputació, al Govern de l’Estat, als grups del Parlament i del Congrés de Diputats, i al Consell Comarcal als efectes oportuns, tot palesant la preocupació del nostre municipi.