El Consell Comarcal del Maresme inaugura la instal.lació de Tractament de Fangs de l’ETAP de Palafolls

 


L’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Palafolls s’ha convertit en una de les poques de Catalunya que compta amb sistema de tractament de fangs. La nova instal·lació, que ha inaugurat avui el president del Consell Comarcal del Maresme, ha tingut un cost econòmic de 900.000 euros i ha estat confinançada per la Xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona, pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i pel propi Consell Comarcal del Maresme. El nou sistema d´eliminació de fangs permet assolir el que els experts anomenen “abocament zero”
{X}
i que consisteix en reduir al màxim els llots que es produeixen en el procés de depuració de l’aigua. Una sitja recull els fangs procedents de la neteja de filtres, tot seguit reben un tractament mitjançant reactius, es concentren en un espessidor de fangs per flotació, passen per un procés de deshidratació amb un decantador centrífug i, una vegada secs, els fangs residuals passen a un contenidor per a la seva retirada a un abocador autoritzat. A banda de la reducció dels fangs, la nova instal.lació de tractament de fangs farà una important aportació a la recuperació del sobreexplotat aqüífer de la Tordera. Fins ara, en el procés de potabilització es perdia una quantitat d’aigua que es podrà recuperar amb la instal·lació de tractament de fangs. Es calcula que el percentatge de recuperació serà del 2% de l’aigua tractada. Així, per exemple, a l’època estiuenca l’ETAP de Palafolls , amb una producció una mitjana diària de 47.000 m3 d’aigua, recuperarà 900m3, quantitat que equival al consum mig anual de poblacions com Palafolls o Santa Susanna. La instal.lació de Tractament de Fangs s’ha ubicat en una nau de nova construcció que completa les dues ales de l’ETAP de Palafolls. El seu finançament es desglossa de la següent manera: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona (240.404,84 euros), Fons Europeu de Desenvolupament Regional (150.253,03) i Consell Comarcal del Maresme (509.000 euros).